Go to Top

LibreOffice Calc

 

 • Описание на курса:

  LibreOffice Calc е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на LibreOffice Calc е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя.  Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Продължителност на курса:

  Курса е с обем от 15 учебни часа и е с продължителност две седмици и половина. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

  Издаване на Сертификат:

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

 •  

  Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

  1. Стартиране и основен екран на LibreOffice Calc. Менюта и ленти с бутони.
  2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  3. Основни понятия в LibreOffice Calc:
  – Работна книга (workbook).
  – Работен лист (worksheet).
  – Клетка (cell).
  – Движение из работния лист.
  4. Работа с клетки, колони и редове.
  5. Въвеждане на данни.
  – Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
  – Вмъкване и изтриване на колони и редове.
  – Изменение ширината на колона или ред.
  – Видове данни в клетките.
  – Използване на богатите възможности на функция AutoFill.
  6. Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
  7. Работа с именувани области (Named ranges).
  8. Изчисления в електронната таблица:
  – Ред на аритметичните операции.
  – Сумиране на стойности.
  – Адресиране на клетките и използването им във формулите.
  – Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  – Дефиниране на област за изчисления.
  9. Вградени функции.
  – Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
  – Средни стойности.
  – Логически функции IF, OR, AND.
  – Функции за извличане на стойности от база данни – LOOKUP, VLOOKUP.
  10. Условно форматиране.
  11. Нагледно представяне на данните. Предпечатна подготовка и отпечатване.
  12. Създаване и промяна на графики (диаграми).

  Учебна програма: / ниво напреднали /:

  1.Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
  – Създаване на потребителски формати.
  – Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
  – Изчисления с данни от различни листове и файлове.
  2.Вградени функции.
  – логическа функция   IF – преговор.
  – функции за извличане на стойности  VLOOKUP – преговор.
  – Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
  – статистически – MIN, MAX, MODE, MEDIAN.
  – за дата и час NOW, TODAY, DATE, DATEDIF.
  – текстови функции – LEFT, RIGHT, MID, PROPER,FIND, TRIM, LEN, CONCATENATE.
  – финансови функции – PMT, FV, PV, RATE. – функция INDIRECT.
  3.Сортиране  по един и  повече от един критерии. Филтриране (Filter).
  4. Обобщаване на изчисленията (Subtotals).
  5.Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
  – Въведение в осевите таблици.
  – Филтриране и сортиране.
  – Филтриране със сегментатори.
  – Групиране на информацията.
  – Използване на формули при работа с осеви таблици.
  – Обобщения на нечислови данни.
  – Създаване на осеви графики.
  – Консолидиране на данните чрез осева таблица.
  6.Предпечатна подготовка и отпечатване.

 • График на курсовете по LibreOffice Calc:

  Продължителност на обучението по „LibreOffice Calc“  – 15 учебни часа.

  Следващите начални дати:

  Курсът, се провежда след предварително сформирана група. За повече информация, моля попитайте нашият офис мениджър на 0988 78 4321 или пишете на office@progressbg.net.

  Цена на курса:

  Цена: 108 лв.

 • Записване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  •  Записването се извършва на място в образователния център до 3 дни преди началната дата на обучението.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  • Бонус: При записване на 2-ри модул ( курс ) в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “LibreOffice Calc”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  инж. Таня Вълкова

  инж. Таня Вълкова

  Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
  С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
  Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
  С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

  Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

  Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

  Димитринка Вълкова

  Димитринка Вълкова

  ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

  Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

  Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с „MS Excel” и „VBA за MS Excel“.

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ