Go to Top

LibreOffice Calc

 

 • Описание на курса:

  LibreOffice Calc е програма за електронни таблици, която ви позволява ефикасно да обработвате и съхранявате списъци от данни, да извършвате изчисления, да създавате отчети и диаграми. С помощта на LibreOffice Calc е възможно лесно и бързо да се въвежда информация, която след това да се променя, изтрива или добавя.  Програмата е широко разпространена и се използва в почти всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Продължителност на курса:

  Курса е с обем от 15 учебни часа и е с продължителност две седмици и половина. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 •  

  Учебна програма:/ ниво начинаещи/:

  1. Стартиране и основен екран на LibreOffice Calc. Менюта и ленти с бутони.
  2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп.
  3. Основни понятия в LibreOffice Calc:
  – Работна книга (workbook).
  – Работен лист (worksheet).
  – Клетка (cell).
  – Движение из работния лист.
  4. Работа с клетки, колони и редове.
  5. Въвеждане на данни.
  – Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване.
  – Вмъкване и изтриване на колони и редове.
  – Изменение ширината на колона или ред.
  – Видове данни в клетките.
  – Използване на богатите възможности на функция AutoFill.
  6. Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
  7. Работа с именувани области (Named ranges).
  8. Изчисления в електронната таблица:
  – Ред на аритметичните операции.
  – Сумиране на стойности.
  – Адресиране на клетките и използването им във формулите.
  – Копиране на стойности от клетки, съдържащи формули.
  – Дефиниране на област за изчисления.
  9. Вградени функции.
  – Намиране на най-голяма и най-малка стойности.
  – Средни стойности.
  – Логически функции IF, OR, AND.
  – Функции за извличане на стойности от база данни – LOOKUP, VLOOKUP.
  10. Условно форматиране.
  11. Нагледно представяне на данните. Предпечатна подготовка и отпечатване.
  12. Създаване и промяна на графики (диаграми).

  Учебна програма: / ниво напреднали /:

  1.Числови формати в LibreOffice Calc. Особености.
  – Създаване на потребителски формати.
  – Видове адресации и използването им при изчисления – преговор.
  – Изчисления с данни от различни листове и файлове.
  2.Вградени функции.
  – логическа функция   IF – преговор.
  – функции за извличане на стойности  VLOOKUP – преговор.
  – Математически – MOD, RAND, RANDBETWEEN.
  – статистически – MIN, MAX, MODE, MEDIAN.
  – за дата и час NOW, TODAY, DATE, DATEDIF.
  – текстови функции – LEFT, RIGHT, MID, PROPER,FIND, TRIM, LEN, CONCATENATE.
  – финансови функции – PMT, FV, PV, RATE. – функция INDIRECT.
  3.Сортиране  по един и  повече от един критерии. Филтриране (Filter).
  4. Обобщаване на изчисленията (Subtotals).
  5.Създаване на обобщени таблици (Pivot Tables).
  – Въведение в осевите таблици.
  – Филтриране и сортиране.
  – Филтриране със сегментатори.
  – Групиране на информацията.
  – Използване на формули при работа с осеви таблици.
  – Обобщения на нечислови данни.
  – Създаване на осеви графики.
  – Консолидиране на данните чрез осева таблица.
  6.Предпечатна подготовка и отпечатване.

 • График на курсовете по LibreOffice Calc:

  Продължителност на обучението по “LibreOffice Calc”  – 15 учебни часа за всяко ниво

  Следващите начални дати:

  Курсът, се провежда след предварително сформирана група. За повече информация, моля попитайте нашият офис мениджър на 0988 78 4321 или пишете на office@progressbg.net.

  Цена на курса:

  Цена: 150 лв.

 • Записване

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
   (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   инж. Таня Вълкова

   инж. Таня Вълкова

   Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
   С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
   Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
   С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

   Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

   Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Project.

   Димитринка Вълкова

   Димитринка Вълкова

   ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

   Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel, MS Power BI и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

   Като лектор с 15+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с “MS Excel” и “VBA за MS Excel”.

  Leave a Reply

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ