Go to Top

Курс по Corel Draw

създава и редактира векторни цифрови изображения

corel-icon

 

 

 

 • Corel Draw създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, уеб и други медии. Тук вие ще се научите да работите с богатата палитра от цветове, много интересни инстументи , ефекти и много други. Програмата е широко разпространена при създаването на лога, плакати, брошури,календари, табели, визитки, опаковки и много други.

  Тя е лесна за използване, като дава отлични резултати. Ще се научите на вграждане и трасиране на разтерни изображения, да оформяте графичен текст, както и да подготвяте създаденото за печат и друго. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

  Мисловната карта CorelDRAW позволява предварително запознаване с основните теми и подтеми, които се разглеждат в курса. Изгражда се както обща картина за структурата и функциите на програмата, така и едно по-конкретно разбиране за елементите като част от цяло и връзката между тях.

  Курсистите имат възможност във всеки един момент да се обърнат към мисловната карта и да видят в кой клон и разклонение се намират в процеса на обучението си. По този начин се правят съзнателни и несъзнателни връзки между частите и цялото, информацията се възприема по-лесно и се запаметява по-трайно. Дозата предварителна информираност, която курсистите получават чрез мисловната карта и идентичния с нея план, дава доза спокойствие, увереност и яснота по време на цялото обучение. 

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Учебна програма ниво “начинаещи”:

  А. НАВИГАЦИЯ И НАСТРОЙКИ
  1. Навигация
  1.1. Welcome Screen
  1.1.1. Меню Quick Start
  1.1.2. Варианти за достъп до меню
  1.2. Работен екран – компоненти
  1.3. Структура и слоеве (layers)
  1.3.1. Работа със страници
  1.3.2. Object Manager – компоненти
  2. Настройки
  2.1. Нов документ
  2.2. Работна среда (Workspace)

  Б. МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ЦВЯТ
  1. Манипулиране на обекти
  1.1. Растерни изображения
  1.1.1. Вмъкване (Import)  и изнасяне (Export) на обекти
  1.1.2. Меню Bitmaps
  1.2. Меню Arrange
  1.2.1. Order
  1.2.2. Transformations
  1.2.3. Формообразуване (Shaping)
  1.2.4. Group and Lock
  1.2.5. Align and Distribute
  2. Цвят
  2.1. Запълвания и очертания
  2.2. Цветови модели RGB и CMYK
  2.3. Color Wheel и съчетаване на цветове

  В. ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ВЪРХУ МОДУЛИ А И Б

  Г. СЪЗДАВАНЕ НА ВЕКТОРНИ ОБЕКТИ И КРИВИ И РАБОТА С ТЕКСТ
  1. Създаване на векторни обекти и криви
  1.1. Инструменти (Toolbox)
  1.2. Векторизиране на растерно изображение
  1.2.1. Ръчно (Bezier Tool)
  1.2.2. Автоматично (Trace)
  2. Работа с текст
  2.1. Видове текст
  2.2. Манипулиране на текста (меню Text)
  2.2.1. Свойства и настройки
  2.2.2. Превръщане на текст в криви
  2.2.3. Позициониране на текст върху крива

  Д. Практическо занятие върху модули А, Б, Г

   

 • График на курсовете по CorelDraw:

  Срок за обучение на CorelDraw – 12 уч. часа

  Обучението по CorelDraw е в индивидуална форма. Тук Вие сами определяте в кои дни и по колко учебни часа, ще се обучавате. В случай на неотложен ангажимент, може да отложите дадено занятие, без да го губите.

  За уговорка на график, моля обадете се на 0988 78 4321 – Божидара Кацарова.

  Цена на курса:

  Цена: 180 лв.

 • Записване

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Получател: Прогрес 2013 ЕООД
  Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението
  (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

  Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

 • Преподаватели

  Емил Кожухаров 

  Емил Кожухаров е специалист в графичния дизайн. Работи 20 години за клиенти като Nestle, Kraft foods, Домейн Бойар, Oracle, Sony, Eurobet, Софарма, Labor Records и др. Обработва фотографски изображения за изложби и рекламни продукти. Големият му опит като графичен дизайнер го прави ценен преподавател както в теорията, така и в практичното приложение на продуктите на Adobe и Coreldraw.

  Програми за обучение: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Coreldraw

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ