Go to Top

Corel Draw

създава и редактира векторни цифрови изображения

corel-icon

Необходими познания по MS Word
Corel Draw създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, уеб и други медии. Тук вие ще се научите да работите с богатата палитра от цветове, много интересни инстументи , ефекти и много други. Програмата е широко разпространена при създаването на лога, плакати, брошури,календари, табели, визитки, опаковки и много други. Тя е лесна за използване, като дава отлични резултати. Ще се научите на вграждане и трасиране на разтерни изображения, да оформяте графичен текст, както и да подготвяте създаденото за печат и друго. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

Мисловната карта CorelDRAW позволява предварително запознаване с основните теми и подтеми, които се разглеждат в курса. Изгражда се както обща картина за структурата и функциите на програмата, така и едно по-конкретно разбиране за елементите като част от цяло и връзката между тях. Курсистите имат възможност във всеки един момент да се обърнат към мисловната карта и да видят в кой клон и разклонение се намират в процеса на обучението си. По този начин се правят съзнателни и несъзнателни връзки между частите и цялото, информацията се възприема по-лесно и се запаметява по-трайно. Дозата предварителна информираност, която курсистите получават чрез мисловната карта и идентичния с нея план, дава доза спокойствие, увереност и яснота по време на цялото обучение. 

Учебна програма ниво „начинаещи“:

А. НАВИГАЦИЯ И НАСТРОЙКИ
1. Навигация
1.1. Welcome Screen
1.1.1. Меню Quick Start
1.1.2. Варианти за достъп до меню
1.2. Работен екран – компоненти
1.3. Структура и слоеве (layers)
1.3.1. Работа със страници
1.3.2. Object Manager – компоненти
2. Настройки
2.1. Нов документ
2.2. Работна среда (Workspace)

Б. МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ЦВЯТ
1. Манипулиране на обекти
1.1. Растерни изображения
1.1.1. Вмъкване (Import)  и изнасяне (Export) на обекти
1.1.2. Меню Bitmaps
1.2. Меню Arrange
1.2.1. Order
1.2.2. Transformations
1.2.3. Формообразуване (Shaping)
1.2.4. Group and Lock
1.2.5. Align and Distribute
2. Цвят
2.1. Запълвания и очертания
2.2. Цветови модели RGB и CMYK
2.3. Color Wheel и съчетаване на цветове

В. ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ ВЪРХУ МОДУЛИ А И Б

Г. СЪЗДАВАНЕ НА ВЕКТОРНИ ОБЕКТИ И КРИВИ И РАБОТА С ТЕКСТ
1. Създаване на векторни обекти и криви
1.1. Инструменти (Toolbox)
1.2. Векторизиране на растерно изображение
1.2.1. Ръчно (Bezier Tool)
1.2.2. Автоматично (Trace)
2. Работа с текст
2.1. Видове текст
2.2. Манипулиране на текста (меню Text)
2.2.1. Свойства и настройки
2.2.2. Превръщане на текст в криви
2.2.3. Позициониране на текст върху крива

Д. Практическо занятие върху модули А, Б, Г

Е. Практическо занятие върху модули А, Б, Г

 

Срок за обучение на Corel Draw – 18 уч. часа (2 седмици)

Цена: 160 лв.

Вижте график на следващите обучения по CorelDraw – тук.