Go to Top

Курс по C++

курс по C++

С++ (произнася се „си-плюс-плюс“ в оригинал на английски). Той е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те, C++ е един от най-популярните комерсиални езици за програмиране.  C++ e разработен, като разширение на езика C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени.  В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

По време на обучението по  C++, курсистите ще се запознаят с основните елементи, типови данни, аритметични и логически оператори, условния оператор в C++. Тема на курса са операторите за цикъл в С++,  генератор на произволни числа, низове, масиви и още. Материала ще бъде поднесен с интересни и запомнящи се примери от мотивирани специалисти с дълъг преподавателски опит.

Срок за обучение на С++-  60  уч. часа (8 седмици )

Цена: 400 лв.

График на курсовете по C++ – тук.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ