Go to Top

Курс по Web Design – Advanced

добри практики от последните тенденции в изработката на уебсайтове

 

kurs po webdesign advanced

 • Цел на курса по Web-Design – Advanced:

  Курсът има за цел да доразвие знанията на тези които са избрали да се развиват като Front-End разработчици и вече имат базови познания в сферата на  Web-Design. По време на обучението курсистите, ще се запознаят с последните тенденции в Web разработването.

  За кого е предназначен курсът:

  Курсът е предназначен за курсисти, които вече са завършили курса по „Web Design“, също така и за тези, които имат известни познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

  Какво е необходимо за участие в курса:

  Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително. Преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”(пл. Славейков №11. ет.4 )  или по банков път.

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8 курсиста.

  Издаване на Сертификат:

  По време на курса се предвиждат няколко контролни теста. В края на обучението, се представя практически проект. Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

  Хостинг план:

  Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

   

 • Учебна програма на курса по Уеб Дизайн за напреднали:

   

  1. Introduction 

  1. About the course and the online resources being used.

  2. What happens with the Web, and the technologies behind it during the

  past years?

  2. Practical introduction to git and
  GitHub/GitLab 

  1. What is a VCS and how it makes life easier?

  2. Installing and configuring git.

  3. Create and configure a git repository.

  4. Adding files to repository and committing changes.

  5. Working with branches.

  6. Overview of GitHub/GitLab and setting-up an account.

  7. Connect your local git repository to your GitHub/GitLab repository.

  8. Using GitHub/GitLab pages as free hosting for your project.

   3. JavaScript Overview 

  1. Historical overview in 10 minutes (or how the history repeats itself)

  2. JavaScript standards: ES5, ES6,ES2018, … ES.Next?

  3. The difference between JavaScript and other OOP languages

  4. The object oriented nature of JavaScript: „everything is an object“?!?

   4. Advanced JavaScript Functions 

  1. Function Declaration vs. Function Expression vs. Function Constructor

  2. The Arrow function syntax.
  3. Higher-Order Functions (Functions as first-class citizens)

  4. Closures.

  5. Recursion

   5. References vs Values 

  1. Copy/pass by value

  2. Copy/pass by reference

  6. Other ES6 features 

  1. Default parameter values

  2. The spread operator

  3. The rest parameter

  4. De-structuring assignments

  7. OOP in JavaScript – the basics

  1. Class-based vs. Prototype-based OOP paradigms

  2. JavaScript objects in a nutshell. New ES2015 features.

  8. The „this“ context

  1. „this“ in global context

  2. „this“ in function invocation context (strict or non-strict)

  3. „this“ in method invocation context

  4. „this“ in constructor invocation context

  5. „this“ in call(), apply() and bind() methods

  6. „this“ in static methods

  9. Prototypal Inheritance in JavaScript 

  1. Classical (class-based) Inheritance vs. Prototypal Inheritance

  2. Object prototype

  3. The Object.create() method

  4. Let’s got deep – what’s in a object?

  5. Classical (class-based) Inheritance in JavaScript?

  6. Prototypal Inheritance – How it works?

  10. Regular Expressions in JavaScript 

  1. The syntax

  2. Create Regex in JavaScript

  3. The match() String method

  4. The replace() String method

  11. TypeScript – getting deeper

  1. Overview of basic types

  2. Function types

  3. Classes in TypeScript. Public, private, and protected modifiers.

  4. Getters and Setters.

  5. Interfaces and Generics

  6. Mixins

  12. jQuery

  1. Introduction to jQuery. When to use it?

  2. Traversing and Manipulating the DOM.

  3. DOM Events and Event Delegation.

  4. Useful JQuery plugins.

  13. Bring Semantic to the Web 

  1. HTML5 Semantic elements – the right usage and SEO considerations.

  2. Data Attributes in HTML5.

  14. Master the Browser’s WebDevelopers Tools and be productive

  1. Page and loading time optimizations.

  2. Profile and Analyze.

  3. Debugging JavaScript.

  15. CSS pre-processors and native CSS Custom properties

  1. Why to pre-process CSS?

  2. Yes, LESS is more.

  3. How about Sass/SCSS? Or Stylus?

  4. CSS Custom properties and CSS variables

  16. Responsive Web design essential concepts

  1. Modern design strategies – why ‘Progressive Enhancement’ is better than ‘Graceful Degradation’?
  2. Manage the viewport.

  3. CSS media queries – apply different styles for different viewports.

  17. Responsive Layouts with CSS Grid and Flexboxes

  1. The Flexbox Layout model.

  2. The Grid Layout model.

  3. Create Responsive Layouts.

  18. Bootstrap in 2 hours

  1. Responsive Design Frameworks – Overview

  2. Introduction to Bootstrap

  3. Bootstrap Components.

  4. The Bootstrap Grid System.

  5. Bootstrap Plugins.

  19. Web Graphics and Animations. Hands on
  PixiJS. 

  1. A gentile introduction to HTML5 Canvas, SVG, WebGL rendering.

  2. Create graphical effects using HTML5 Canvas and JavaScript.

  3. Introduction and setup.

  4. Understanding the Pixi Application. Create the Renderer and Stage container
  5. Pixi sprites. How to make scene out of sprites

  6. Loading a sprite sheet.

  7. Creating an animation from a sprite sheet

  8. Animation effects with pixijs – demo

  9. Create a Memory Game (Matching Pairs) with PixiJS.

   20. AJAX and RESTFull APIs 

  1. Preamble: HTTP protocol overview

  2. Preamble: Asynchronous vs Synchronous Communications

  3. What is AJAX?

  4. Understand the basics: implement AJAX requests with XMLHttpRequest

  (XHR) object

  5. Preamble: Data exchange formats: XML, JSON

  6. What is a RESTful web API and why we use it?

  7. Create a simple RESTful API endpoint with nodejs.

  8. Consume RESTful API data with JS and JQuery.

  21. Introduction to Node.js – the JavaScript back- end breakthrough. 

  1. Simple explanation of node.js principles.

  2. NPM – the node Package Manager.

  3. Live Demo – simple Express app

   22. React – the Facebook’s library for building user interfaces. 

  1. React overview and basic concepts.

  2. Build a ToDo App with React from scratch.

  23. Angular – the Google’s platform for building apps 

  1. Angular overview.

  2. Why AngularJS ≠ Angular?

  3. Build a ToDo App with Angular from scratch.

  24. Instead of conclusion 

  1. Web Components?

  2. JavaScript-based polyfills?

   

   

 • График на курса по Уеб Дизайн за напреднали:

  Курсът е с продължителност от 84 учебни часа (2,5 месеца).

   

  Следващата начална дата е:

  09-ти октомври 2022г. ( съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 17:00 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 18-ти декември 2022г.

  12-ти октомври 2022г. ( вечерна форма на обучение от 19:00 до 22:00 часа, което са 4 учебни часа с включени 20 минути почивка). Занятията, ще се провеждат всеки понеделник и сряда. Край на курса: 21-ви декември 2022г.

  Подробна учебна програма може да видите тук.

  Обучението се провежда в група до 8-м курсиста, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена на курс по „Web-Design – Advanced“.

  Цена: 630лв.

  Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две вноски. Първа вноска от 400 лева при записване и втора вноска от 230 лева до 30 дена от началото на курса.

  Реализиран курист ( интервю )

 • Запиши се сега!

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Записване за курса по Уеб Дизайн за напреднали:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път преди началната дата на обучението.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист повреме на обучението  (безплатно).
  • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  ”Web-Design – Advanced”

  След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net.

  Може да оставите данните на фирмата си в случай, че по-късно бихте искали да ви се издаде фактура. Моля, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За контакти, натиснете – тук.

 • Преподаватели

  Ива Емилова Попова

  Ива Емилова Попова

  Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София. Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bg, Comptel, Internet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип. През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите. Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по „Системи с Изкуствен Интелект“ (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините „Програмиране в Интернет“„Програмни езици“„Изкуствен интелект и експертни системи“ като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения. Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

  Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

  Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

  Програмни езици: Perl, Python, C++

One Response

 1. Борис Якимов май 18, 2021

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ