Go to Top

Web-Design – Advanced

Web-Design – Advanced

Цел на курса:

Курсът има за цел да доразвие знанията на тези които са избрали да се развиват като Front-End разработчици и вече имат базови познания в сферата на  Web-Design. По време на обучението курсистите, ще се запознаят с последните тенденции в Web разработването.

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за курсисти, които вече са завършили курса по „Web Design“, също така и за тези, които имат известни познания и желаят да ги доразвият на професионално ниво.

Лектор на курса: Ива Попова. Повече информация – тук.
Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително. Преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”(пл. Славейков №11. ет.4 )  или по банков път.

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Мащаб на групата:

С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8 курсиста.

Издаване на Сертификат:

По време на курса се предвиждат няколко контролни теста. В края на обучението, се представя практически проект. Добрите резултати на курсистите са основание за получаване на Сертификат.

Хостинг план:

Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” . Повече информация – тук.

Учебна програма:

1. Introduction 2
1.1. About the course and the online resources being used.
1.2. What happens with the Web, and the technologies behind it during the past years?

2. Pract 6 h. ical introduction to git and GitHub/GitLab
2.1. What is a VCS and how it makes life easier?
2.2. Installing and configuring git.
2.3. Create and configure a git repository.
2.4. Adding files to repository and committing changes.
2.5. Working with branches.
2.6. Merging and reverting changes.
2.7. Overview of GitHub/GitLab and setting-up an account.
2.8. Connect your local git repository to your GitHub/GitLab repository.
2.9. Using GitHub/GitLab pages as free hosting for your project

3. Br 4 h. ing Semantic to the Web
3.1. HTML5 Semantic elements – the right usage and SEO considerations.
3.2. Data Attributes in HTML 5
3.3. What is Microdata, Microformats, RDF and why should you know about them?
3.4. How to boost the SEO of the site by adding more semantics.

4. Master 4 h. the Browser’s WebDevelopers Tools and be productive
4.1. Page and loading time optimizations.
4.2. Profile and Analyse.
4.3. Debugging JavaScript.

5. CSS3 Animations 2 h.
5.1. When to use animations, and when – transitions?
5.2. The @keyframes rules.
5.3. Create astonishing animations only with HTML5/CSS3.
5.4. To animate or not to animate – some precautions before using animations.

6. Draw 6 h. ing Graphics – SVG, Canvas, WebGL and more
6.1. A gentile introduction to HTML5 Canvas, SVG
6.2. Create snow effect using HTML5 Canvas and JavaScript
6.3. When to use Canvas and when – SVG
6.4. Overview of WebGL rendering
6.5. Bring data to life using d3.js data visualisation library
6.6. Visualize your musical taste with D3.js and last.fm.

7. CSS pre-processors 4 h.
7.1. Why to pre-process CSS?
7.2. Yes, LESS is more.
7.3. How about Sass/SCSS? Or Stylus?

8. Respons 4 h. ive Web design essential concepts
8.1. Modern design strategies – why ‘Progressive Enhancement’ is better than ‘Graceful
Degradation’?
8.2. Manage the viewport.
8.3. CSS media queries – apply different styles for different viewports

9. Responsive Layouts with CSS Grid and Flexboxes 4 h.
9.1. The Grid Layout model
9.2. The Flexbox Layout model
9.3. Create Responsive Layouts

10. A day for Bootstrap 4 h.
10.1. Responsive Design Frameworks: Bootstrap, Semantic UI, Material Design Lite,
Foundation… How to choose (a practical example).
10.2. The Bootstrap Grid System.
10.3. Bootstrap Layout Components.
10.4. Bootstrap Plugins.

11. 4 h. jQuery in a day
11.1. jQuery essentials.
11.2. Traversing and Manipulating the DOM.
11.3. DOM Events and Event Delegation.
11.4. Simplifying AJAX calls with jQuery.
11.5. Useful JQuery plugins
11.6. JQuery vs ES6 and beyond (or why a day for jQuery is enough)

12. Advanced JavaScript 12 h.
12.1. Higher-Order Functions.
12.2. Closures.
12.3. Arrow (Fat) Functions.
12.4. Regular Expressions in JavaScript.
12.5. How to namespace in JavaScript and why it is important.
12.6. Decoupling modules.
12.7. Asynchronous programming: JS Promises and Async

13. Introduction to Node.js – the JavaScript back-end 4 h.
breakthrough.
13.1. Simple explanation of node.js principles.
13.2. Node.js’ package ecosystem.
13.3. NPM – the node Package Manager

14. Build a modern Front-End App with modern Tools 4 h.
14.1. Task Runners Overview. Using Gulp – live demo.
14.2. Bundle your app with Webpack

15. Stat 4 h. ic Site Generators
15.1. Introduction to front-end Templating Engines
15.2. Getting started with handlebars
15.3. Build fast, effective and manageable full-featured blog on GitHub Pages (a Jekyll usecase).

16. Building modern SPA 2 h.
16.1. What is Single Page Applications (SPA).
16.2. Basic SPA concepts (router, state) depicted with vanilla ES6+

17. Angular 4 h. – the Google’s platform for building apps
17.1. Angular overview and basic concepts
17.2. Build a simple, yet enhanced SPA using Angular and Angular CLI.

18. 18. React – the Facebook’s JavaScript library for building user
interfaces 4 h.
18.1. React Overview
18.2. Components
18.3. Props and State
18.4. Submitting forms data
18.5. Pulling data from an API

19. Vue 4 h. – the Progressive JavaScript Framework
19.1. Overview
19.2. Build a simple, yet enhanced SPA using Vue and Vue CLI.

20. Instead of conclusion – back to the (Web) future 2 h.
20.1. Web Components?
20.2. JavaScript-based polyfills?

Бонуси:

10% отстъпка при записване на следващ курс.

Продължителност на курса:

Курса е с продължителност от 84 учебни часа (2,5 месеца). Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата.

Цена на курс по „Web-Design – Advanced“.

Цена: 630лв.
Има възможност за разсрочено заплащане на курса, на три равни вноски по 210 лева. Първата се внася при записването, а втората  и третата вноска в началото на всеки следващ месец от обучението.

*Всички курсисти, завършили курса по “Web-Design (HTML, CSS, JavaScript)”, при записване на  ”Web-Desig – Advanced” ползват 15 % отстъпка = 535 лева за цялото обучениеКурсът, може да бъде заплатен на 2 равни вноски по 267.5 лева.

Вижте график на стартиращи групи по „Web-Design – Advanced“ – тук!