Go to Top

Учебна програма по “Програмиране с Java”

Учебна програма :

1. Въведение в програмирането с Javа. Инсталиране на JDK и IDE (Eclipse). Запознаване със средата за програмиране. Примитивни типове данни. String. Декларация и инициализация на променливи от примитивен тип и тип String. Инициализация на примитивни типове и тип String от стандартния вход (клавиатурата).
2. Действия с примитивни типове данни.
3. Булеви изрази. Логически оператори. Условен оператор if.
4. Упражнение върху условен оператор.
5. Оператори за цикъл: while, for, do-while. Ключови думи break и continue.
6. Упражнение върху цикли. Първа част. Цикли с предварително ясен брой итерации.
7. Упражнение върху цикли. Втора част. Цикли, за които предварително не е ясно колко итерации ще се извършат.
8. Упражнение върху цикли. Трета част. Обобщение.
9. Едномерни масиви. Референтен тип данни. Деклариране и инициализиране на едномерен масив. Обхождане на едномерен масив.
10. Сортиране на едномерен масив. Търсене в едномерен масив. Генериране на случайни числа.
11. Упражнение върху едномерни масиви.
12. Двумерни масиви.
13. Упражнение върху двумерни масиви.
14. Приложения на масиви. Генериране на поле за игрите Minesweeper и SeaBattle.
15. Методи. Статични методи. Тип на метод. Аргументи на метод.
16. Въведение в ООП. Основни принципи на ООП. Класове, обекти, методи. Конструктори, set и get методи, toString() метод. Ключова дума this.
17. Упражнение върху класове. Първа част. Създаване на инстанция на клас. Използване на методите на класа, посредством тази инстанция.
18. Упражнение върху класове. Втора част. Писане на програма с повече от един клас. Връзки между отделните класове.
19. Наследяване. Преизползване на код. Ключова дума super. Override-ване на методи.
20. Упражнение върху наследяване.
21. Абстрактни класове и интерфейси. Задаване на поведение.
22. Упражнение върху абстрактни класове и интерфейси.
23. Java Swing. Графичен потребителски интерфейс (GUI). Инсталиране и работа с WindowsBuilder plug-in на Eclipse. Основни графични компоненти: JFrame, JPanel, JButton, JTextField, JLabel и др. Що е то Layout. Видове Layout.
24. Събития в Java. Създаване на собствени събития.
25. Упражнение върху графичен потребителски интерфейс (GUI) и събития.
26. Изключения. Обработка на изключения. Работа с текстови файлове в Java.
27. Разработване на курсов проект, използвайки придобитите знания.
28. Съдействие при разработката на проекта, анализ, насоки.
29. Съдействие при разработката на проекта, анализ, насоки.
30. Преставяне на проектите.

Цена за online курс по “Програмиране с Java” (с безсрочен достъп до видео уроците):

Цена: 1 296 лв.

Записване по банков път:

Номер на банкова сметка:

IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF

Основание за плащане: Online курс по “Програмиране с Java”.

Записване на място в офиса:

София, пл. Славейков 11, етаж 5, административна зала 1.

Работно време: всеки делничен ден от 09:30 – 18:30.

Начин на провеждане на курса:

– Първо се регистрирате на www.distancionno-obuchenie.eu – тук.

– Информирате ни, че сте направили регистрацията на office@progressbg.net или на тел. 0988 78 4321 – Виолета Станева.

– Ние, Ви отключваме курса за който сте заплатили за безсрочно ползване.

– Имате право на обратна връзка с автора/лектора на видео уроците през първите 6 месеца. Контакт за уговаряне на беседата: 0988 78 4321 – Виолета Станева.

– След успешно преминат тест Ви се издава Сертификат.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ