Go to Top

Програмиране за деца – компютърно моделиране със Scratch

 

 

Kакво е Scratch?

Скрач  е визуален език за програмиране. Използва се от ученици, учители, родители и деца като инструмент за лесно създаване на игри, помагайки на обучаващите се да бъдат по-добре подготвени да навлязат в света на компютърното програмиране.

Реално не се пише код, а програмата се създава с действията на този, който я пише, чрез множество активни обекти, наречени „спрайтове“ (sprites). Спрайтовете могат да бъдат векторни или битмап изображения, спрайтове създадени от нулата чрез опростен редактор, част от Скрач платформата или да бъдат импортирани от външни източници включително и уебкамери.

Дизайнът е толкова опростен, че дори най-малките деца могат да събират прости конструкции, да сглобяват различни обекти, изпълняващи определени инструкции. С прости команди може да се оформи сложен модел, който да си взаимодейства с много предмети с различни свойства.

За кого е предназначен курсът:

Курсът може да бъде изучаван от деца, юноши и по-големи.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малки групи, ограничени до 6 деца, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Лектор на курса:

Илиана Проданова. Повече информация за нея– тук.

Издаване на Сертификат:

Всеки успешно преминал финалния тест ще получи Сертификат.

Учебна програма на курса:

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ със Scratch 1.4

 

ТЕМА 1.   ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА
1.1. Основни компоненти на дигиталните устройства.
1.2. Управление на дигитално устройство.
1.3. Правила за здравословно и безопасно използване на дигиталните устройства.
ТЕМА 2.   УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
2.1. Създаване на потребителски профил
2.2. Дигитална физическа идентичност
ТЕМА 3.   КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
3.1.  Подреждане на блокове за оформяне на изображение.
3.2.  Подреждане на блокове за движение на обект в четирите посоки.
3.3.  Подреждане на блокове за движение на обект за образуване на дума.
3.4.  Комбинирано използване на блокове за движение
ТЕМА 4.   КОНСТРУИРАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ
4.1.  Използване на блок за повторение.
4.2.  Построяване на цикличен алгоритъм по дадено задание
ТЕМА 5.   ВИЗУАЛНА СРЕДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
5.1.  Запознаване с интефейса и възможностите на визуалната среда за програмиране.
5.2.  Движение и позициониране на героя.
5.3. Усложняване на движенията – въртене и обръщане.
5.4. Построяване на цикличен алгоритъм за управление на движение
5.5. Промяна в обкръжението на героите – промяна на сцената
5.6. Промяна във външния вид на герой и създаване на нови герои
ТЕМА 6.   РАБОТА С ТЕКСТ И ЗВУК ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА
6.1. Героят оживява чрез звуци.
6.2. Героят говори и мисли.
6.3. Създаване на диалог между повече герои
6.4. Героите се движат и говорят
ТЕМА 7.   В СВЕТА НА АНИМАЦИЯТА
7.1. Какво е анимация
7.2. Работа по проект

7.3. Обобщение

Продължителност на курса:

Обучението по „Компютърно моделиране със Scratch“  има 24 учебни часа, които са разделени във 6 занятия.

Цена и заплащане:

Цена: 220 лв.
Сумата може да се заплати на място в офисa ( пл. Славейков 11, етаж 4 ) или по банков път.

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: „Курс по програмиране за деца“.

За запазване на място, моля обадете се на 0988 78 4321 – Божидара Кацарова или пишете на [email protected]

Следващите начални дати на курса са:

Курсът се провежда при предварително сформирана група! Обадете се на нашия офис мениджър за повече информация на телефон: 0988 78 43 21

Бонуси:

10% отстъпка при записване на следващ курс в Компютърно образователен център “Progress”.