Go to Top

Програмиране на Golang (GO)

Kursove po programirane

 • Кратко представяне на езика за Програмиране на Golang (GO):

  Go е език за програмиране на ниско ниво, разработен от Google . С него могат да
  се разработват както приложения на ниско ниво ( networking приложения, уеб
  сървъри, бази данни, blockchain приложения ), така и такива на високо – уеб
  апликации, конзолни приложения.
  Go набира много популярност през последните 2 години, като все повече и повече
  компании започват да го използват – Uber, Netflix, Dropbox

  Цел на курса:

  Целта на курса “Програмиране на Go” е всеки един курсист да придобие базови
  знания относно езикът Go . По време на курса ще се изпълняват множество
  задачи, всяка от които ще има досег с реалните казуси, които решава един
  програмист в своето ежедневие.
  Новопридобитите знания ще помогнат на всеки един курсист да продължи своето
  обучение самостоятелно, и да започне работа като junior go developer.

  За кого е предназначен курса по Програмиране на Golang (GO):

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Издаване на Сертификат ( безплатно ):

  Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на сертификат. Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

 • Програма на курса „Програмиране на Golang (GO)“

  1. Начална лекция
  Какво е Go? Къде се използва? Кой го използва?
  Подготовка на работна среда
  Първа go програма – boring ol’ Hello World!
  Dissection of Hello World
  Reality Check – какво ни трябва, за да се научим ефективно?
  2. Променливи и примитивни типове данни
  Примитивни типове данни
  Променливи и употреби на променливите
  Конвертиране м/у типове данни
  Нулеви стойности
  Коментари
  Грешки в Go – част 1
  Практика
  3. Контролиране на програмата
  Условия и булева алгебра. if/else конструкции
  Цикли – switch/case , fallthrough
  Цикли – for
  Контрол на цикли – continue , break
  Грешки – error , panic , recover – част 2
  Практика
  Програма на курса 2
  4. Функции
  Дефиниране на функции
  Използване на функции
  Рекурсивни функции
  Практика
  5. Kомпозитни типове данни
  Масиви и списъци
  Карти
  Адреси в паметта и указатели
  Практика
  6. Структури
  What is object oriented programming?
  OOP in Go
  Използване на структури
  Методи
  Сериализация / Десериализация
  Практика
  7. Интерфейси
  Какво е interface?
  Дефиниране на interface
  Използване
  Интерфейси с 1 метод
  Практика – интерфейси
  Пакети, модули и организация на големи програми
  Още практика – пакети, външни библиотеки
  Програма на курса 3
  8. Вход и изход на данни в go програмите
  Вход и изход на данни през командния ред
  Работа с файлове
  http пакет
  Практика
  9. Многонишкови процеси
  Какво е concurrency? Goroutine?
  Кога да сме “concurrent”? Заслужава ли си?
  “многонишкови” примитиви
  sync пакет
  Практика
  10. Final Exam

 • Продължителност на обучението  – 40 учебни часа

  Следващите начални дати са:

  14-ти май 2022г. (съботно-неделна форма на интензивно обучение от 10:00 до 17:10 часа, което са 10 учебни часа с общо 40 минути включена почивка на различни интервали). Часовете ще се провеждат на дати: 14.05/15.05/21.05/22.05

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 1200 лв.

  Видео представяне на курс „Програмиране на Golang (GO)“

 • Записване за курс по Програмиране на GO

  Форма на обучение:

  Вариант на обучение:

  От къде научихте за нас:

  Допълнителни условия:

  • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете номера на сметката по-долу.
  • Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на три  вноски. Първата се внася при записването, а втората  и третата на всеки изминал месец от обучението.
  • Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.
  • За нуждите на курса, залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението  (безплатно).

  Записване по банков път:

  Номер на банкова сметка:
  IBAN:BG49CECB979010E2257300
  BIC:CECBBGSF
  Основание за плащане: компютърно обучение по  “Програмиране на GO”

  След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че бихте искали да ви се издаде фактура.

 • Преподаватели

  Йоан Средков

  Йоан има 4 години опит в IT индустрията като софтуерен инжeнер.
  Участвал е в разнообразни проекти – web приложения, blockchain мрежи и
  инфраструктура, networking инструменти и финансови системи. Ръководил е малки екипи е провеждал вътрешни обучения. Силно мотивиран постоянно да придобива нови знания и да подобрява уменията си.
  Студент в 4-ти курс – НБУ, специалност “Телекомуникации”.
  Работи с: Java, Go, Javascript, SQL & NoSQL databases, docker, linux, bash.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ