Go to Top

Програмиране на Golang (GO)

Kursove po programirane

 • Кратко представяне на езика за Програмиране на Golang (GO):

  Go е език за програмиране на ниско ниво, разработен от Google . С него могат да
  се разработват както приложения на ниско ниво ( networking приложения, уеб
  сървъри, бази данни, blockchain приложения ), така и такива на високо – уеб
  апликации, конзолни приложения.
  Go набира много популярност през последните 2 години, като все повече и повече
  компании започват да го използват – Uber, Netflix, Dropbox

  Цел на курса:

  Целта на курса “Програмиране на Go” е всеки един курсист да придобие базови
  знания относно езикът Go . По време на курса ще се изпълняват множество
  задачи, всяка от които ще има досег с реалните казуси, които решава един
  програмист в своето ежедневие.
  Новопридобитите знания ще помогнат на всеки един курсист да продължи своето
  обучение самостоятелно, и да започне работа като junior go developer.

  За кого е предназначен курса по Програмиране на Golang (GO):

  Курсът е предназначен както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

  Ползване на личен или служебен лаптоп:

  Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп от центъра.

  Мащаб на групата:

  Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

  Кариерно консултиране ( безплатно ):

  При желание нашата агенция за подбор на кадри ще ви помогне да опознаете ИТ индустрията (компаниите и профила на търсените от тях кадри, какви възможности предлагат за професионално развитие на свойте служители, възнаграждения , работна атмосфера, технологии с които работят и още).

  Ще ви разкажем и посъветваме върху какво да наблягате по време на интервю за работа.

  Услугата е напълно безплатна за всички завършили курсисти на центъра.

  Издаване на Сертификат:

  В края на обучението се държи тест или се предава практически проект, според преценка на преподавателя. Всеки курсист, който успешно се справи с поставената финална задача, може да заяви на office@progressbg.net, да му бъде издаден Сертификат. Таксата за издаване е 30 лева.

 • Програма на курса “Програмиране на Golang (GO)”

  1. Начална лекция
  Какво е Go? Къде се използва? Кой го използва?
  Подготовка на работна среда
  Първа go програма – boring ol’ Hello World!
  Dissection of Hello World
  Reality Check – какво ни трябва, за да се научим ефективно?
  2. Променливи и примитивни типове данни
  Примитивни типове данни
  Променливи и употреби на променливите
  Конвертиране м/у типове данни
  Нулеви стойности
  Коментари
  Грешки в Go – част 1
  Практика
  3. Контролиране на програмата
  Условия и булева алгебра. if/else конструкции
  Цикли – switch/case , fallthrough
  Цикли – for
  Контрол на цикли – continue , break
  Грешки – error , panic , recover – част 2
  Практика
  Програма на курса 2
  4. Функции
  Дефиниране на функции
  Използване на функции
  Рекурсивни функции
  Практика
  5. Kомпозитни типове данни
  Масиви и списъци
  Карти
  Адреси в паметта и указатели
  Практика
  6. Структури
  What is object oriented programming?
  OOP in Go
  Използване на структури
  Методи
  Сериализация / Десериализация
  Практика
  7. Интерфейси
  Какво е interface?
  Дефиниране на interface
  Използване
  Интерфейси с 1 метод
  Практика – интерфейси
  Пакети, модули и организация на големи програми
  Още практика – пакети, външни библиотеки
  Програма на курса 3
  8. Вход и изход на данни в go програмите
  Вход и изход на данни през командния ред
  Работа с файлове
  http пакет
  Практика
  9. Многонишкови процеси
  Какво е concurrency? Goroutine?
  Кога да сме “concurrent”? Заслужава ли си?
  “многонишкови” примитиви
  sync пакет
  Практика
  10. Final Exam

 • Продължителност на обучението  – 40 учебни часа

  Следващите начални дати са:

  Курсът се провежда при предварително сформирана група. Необходимо е да се запишете, като попълните формата за записване, така няма да изпуснете обучението и при събиране на нужния брой курсисти ще се свържем с вас да ви информираме за началната дата на курса. 

  Обучението се провежда в група до 8-м курсисти, като всеки от тях може да избира между:

  • присъствена форма –  на място в учебна зала на пл. Славейков.
  • или да се включи онлайн от вкъщи през нашия Zoom business account.

  Цена и заплащане на курса:

  Цена: 1200 лв.

  Видео представяне на курс “Програмиране на Golang (GO)”

 • Записване за курс по Програмиране на GO

   Форма на обучение:

   Вариант на обучение:

   От къде научихте за нас:

   Допълнителни условия:

   • Записването се извършва единствено по банков път, моля погледнете номера на банковата сметка по-долу.

   Номер на банкова сметка:
   IBAN:BG49CECB979010E2257300
   BIC:CECBBGSF
   Получател: Прогрес 2013 ЕООД
   Основание за плащане: наименованието на записания курс и началната дата на обучението (например – Курс по Java от 15.10.22г. )

   Изпратете ни платежното нареждане ( снимано/сканирано ) на email: office@progressbg.net или на Viber. След това ще получите допълнителна информация от екипа.

  • Преподаватели

   Йоан Средков

   Йоан има 4 години опит в IT индустрията като софтуерен инжeнер.
   Участвал е в разнообразни проекти – web приложения, blockchain мрежи и
   инфраструктура, networking инструменти и финансови системи. Ръководил е малки екипи е провеждал вътрешни обучения. Силно мотивиран постоянно да придобива нови знания и да подобрява уменията си.
   Студент в 4-ти курс – НБУ, специалност “Телекомуникации”.
   Работи с: Java, Go, Javascript, SQL & NoSQL databases, docker, linux, bash.

  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

  референция
  референция
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za obshtinska banka
  kurs proveden na obb
  референция за проведен компютърен курс
  референция
  референция за проведен компютърен курс
  kurs za allianz
  референция
  референция за добре проведено компютърно обучение
  референция
  obuchenie na baumax1
  референция
  референция
  BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
  ВИЖ ПОВЕЧЕ