Go to Top

Преподавателски колектив

Ива Емилова Попова Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София. Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bg, Comptel, Internet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип. През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите. Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по „Системи с Изкуствен Интелект“ (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините „Програмиране в Интернет“, „Програмни езици“, „Изкуствен интелект и експертни системи“ като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения. Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

Програмни езици: Perl, Python, C++


Любослав Митков Ванков

ОКС Бакалавър по информатика в СУ св. „Климент Охридски“. Над 5 годишен опит при проектиране,разработка и тестване на софтуерни приложения, като последните 2 години е ръководител на екип. Педагогическа правоспособност и опит в преподаване на различни възрастови групи. Участие в редица семинари на различни теми свързани с високите технологии. Задълбочени познания по:

Програмни езици: Java,C#,C/C++,Python

Мобилни технологии: Android,Java mobile

Уеб програмиране: HTML/HTML5, XML, JavaScript, CSS, AJAX, JSON

Бази данни:MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server


 

Николай Ваклинов

Настоящ студент по бизнес информатика в УНСС.

Занимава се с Linux операционни системи от 10 години, в портфолиото му влизат редица позиции заемани през годините като мрежов инженер за голяма американска компания производител на мрежово оборудване.Също така има опит с различни проекти по Information security включително и зад граница. През последните 4 години се занимава активно с DevOps, програмиране,cloud решения и автоматизация на процеси.

Сертифициран:

Cisco – CCNP R&S
Cisco – CCNA security
Checkpoint- CCSA
Amazon Web Services – AWS CCP
RHCSA certified


Ангел Димитриев

Завършва „91-ва Немска езикова гимназия“.
Настоящ студент и асистент по информатика към ФМИ. Интересите му са насочени към алгоритми и дискретна математика.
Носител е на множество награди по програмиране.
От дълго време води упражнения на студенти в университета, откъдето идва и педагогическия му опит.
Технологии, с които работи: Java; C++; C# ; Haskell; Prolog и др.


Илиян Петев Петров

Завършил профил „Математика и информатика“ към ПМГ „Иван Вазов“. Завършил бакалавър „Компютърни системи и технологии“ към Технически Университет – София. Профисионален опит като преподавател в „КСИ“ Технически университет – София, както и в частни учебни центрове. Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C, C++.


Атанас Данаилов ОКС магистър Информационни Технологии, ХТМУ София.

Професионален опит в областта на невронни мрежи към Българската академия на науките.

Използване предимно на програмния език Python.

Задълбочени познания по: Програмни езици: Python, C++, Java и други. Бази данни: MySQL.


Мая Иванова Жекова

ОКС Баалавър – Физика, СУ „Св. Климент Охридски“ Магистър – Квантова Електроника и Лазерна Техника Над 4-годишен опит като преподавател в държавни и частни учебни заведения.

Програмни езици: C/C++

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw.


Жана Ивова

Инженер качество.
Магистър Информационни Системи – Westminster University of London.
ISTQB certification.
Повече от 3 години опит в ръчно и автоматизирано тестване на софтуер.
Ръководител на екип.
Проекти – Медицински софтуери, Здравна осигурителна система, HR- системи, EPOD
Технологии – Java, Python, PHP, системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL.Теодор Колев

Повече от 15 години опит в разработката на софтуерни решения с релационни бази данни. Като още през далечната 2002-ра година е бил част от разработката на клиент-сървър система с Visual Basic 6.0 и сървър за бази данни MySQL. В този период Тео е бил на различни позиции в частта с използването на бази данни от проектант до разработчик. Дори една година е бил само и единствено SQL разработчик под MS SQL Server и MySQL. През годините винаги в голяма част от проектите е присъствал сървър за релационни бази данни – MS SQL, MySQL, PostgreSQL и др. През последните 9 години основния фокус е в уеб решения с инструментите на PHP, MySQL, PostgreSQL. Като консултира, проектира и разработва решения както само за базата данни, така и като цялостна софтуерна архитектура.

Уеб технологии: HTML5,CSS3,JavaScript (+jQuery)

Програмни езици: PHP, Ansi SQL, T-SQL, JavaScript, Python, VBA, XSLT, XML

CMS: WordPress, OpenCart

Релационни бази данни: MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQL lite, MS SQL


Людмила Асенова

ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София. Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в държавни и частни учебни заведения. Опит в преподаване на различни възрастови групи.

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw


Мирослав Исикийски

Работи като QA Engineer от 2014.

Обича да допринася за създаването на качествен и клиентно-ориентиран софтуер, следвайки всички добри практики в сферата. Разглежда тестването като експериментален процес (точно както в научната сфера). В свободното си време обича да чете техническа литература, защото ключа към развитието е непрестанното надграждане на знания и умения.

Има опит с програмните езици Java, Python, JavaScript/Node.js.
Бази данни – MySQL, MSSQL, Druid, NoSQL.
Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Cucumber BDD, JMeter, TestNG.
Опит с batch scripting, web services REST & SOAP, HTTP, servers, SDLC.
Комуникативен и способен да работи в екип – вярва, че това е жизнено важно за всеки един успешен отбор, а съвкупността от тези отбори изгражда успешна и силна фирма.
Преподаването му е хоби, но и призвание, защото е от учителско семейство с над 40 годишен професионален стаж в сферата 🙂


Евгени Пандурски

Завършил физика в Софийски Университет  Св. Климент Охридски специалност „Физика на твърдото тяло и
компютърно моделиране“.

Повече от 10 години опит при
проектиране, разработка и тестване на
софтуерни приложения. Опит с широка
гама от технологии и езици за
програмиране: Python, JavaScript, Rust, Docker, PL/pgSQL,
T-SQL, C++,
ColdFusion, C#, PHP, MatLAB, LabVEW, Turbo Pascal.

 


Христо Минков

Обучение: Софийска Математическа Гимназия с профил информатика Участия в алгоритмични състезания и школи по информатика.

Програмни езици: Java SE/EE, C/C++, C#

Мобилни технологии: Android

Уеб програмиране: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP7

Бази данни: Oracle RDBMS (PL/SQL), MySQL, MS SQL Server


инж. Таня Вълкова

Магистър специалност „Съобщителна техника“ – Технически университет – София.
С дългогодишен стаж като преподавател и ръководител на катедра към „Висше училище по телекомуникации и пощи“ – София.
Автор на учебник „Уплътнителни телефонни системи тип УТС-100“.
С професионални познания и опит в разработката, оценката и управлението на проекти в областта на информационните и комуникационни технологии, придобити от работата и като ръководител на отдел „Проекти“ в държавната администрация и външен оценител на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“.

Интереси в областта на: Обучението и разработката на актуални учебни програми и свързаните с тях учебни материали с примери от практиката.

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project.


Димитър Съйков

Повече от 10 години опит в разработката на софтуерни проекти с Java SE, Java EE и Spring.
Завършил е две магистратури в сферата на софтуерното инженерство и информационните системи.
Има множество сертификати от престижни организации като Oracle и Sun.
За Димитър най-важното е човек да разбира как всъщност работят нещата.
Любител е на отворения код.


Хабибе Еминова

Магистър – Компютърен инженер – ТУ Габрово – 2006 г. ОКС Бакалавър – Компютърен инженер – ТУ Габрово -2005г През 2009 година записва докторантура в ХТМУ – гр.София катедра – АП. От 2009 – 2014 води дисциплината – Система база данни . През периода 2014 – 2015 – работи като асистент към катедра АП – ХТМУ – гр.София . Над 10 години стаж в частния сектор като програмист на софтуерни приложения и поддържане, разработване и дизайн на база данни. База данни: MS SQL SERVER 2005/2014, MY SQL, Oracle RDBMS (PL/SQL), ArcGIS Desktop Програмни езици: Java, C#, JavaScript, XML, Visual Basic, Delphi 6 Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access.


kurs po perl

Емил Емануилов

Eксперт Perl програмист на свободна практика с повече от 16 години опит в разработване на уеб базиран софтуер. Специалист в следните области: * Изграждане на уеб сайтове за електронна търговия, аукционни, социални мрежови уеб сайтове и портали. * Планиране, създаване и управление на MySQL, PostgreSQL или NoSQL бази данни. * Oтстраняване на грешки в програма, оптимизиране, бенчмаркинг и тестване на код за сигурност и ефективност. * Системна администрация на Linux машини, стартиране, настройка и поддържане на уеб сървъри Apache и Nginx, както и настройка и интегриране с Perl на сървъри за бази данни MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB, SQLite * MVC технологични платформи за разработка на Perl приложения – Catalyst, Mojolicious и Dancer * Други програмни езици: С, Python, Javascript, Bash scripting * HTML5, CSS3, XML OKC Магистър по икономика – УНСС София


Мартин Маринов

Работи като: .Net Developer, SharePoint Application Developer, JavaScript Developer, Developer Lead

Образование, Сертификация, Квалификация: Microsoft C# Certified Developer, Microsoft Certified Professional, Telerik JavaScript Certified Developer

Завършил: ОКС Бакалавър Информационнo брокерство в УниБИТ Telerik Software Academy 5+ години опит в програмирането Участник в събития на различни теми свързавни с програмиране и софтуерни технологии. Привърженик на: Споделяне на знания, Качествен програмен код, Принципи на софтуерното инженерство, Open Source

Програмни езици: C#, JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, XML, XAML

Технологии: ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, SharePoint 2010-2013, JavaScript Libraries, ORMs

Бази Данни: MSSQL Server, MySQL

 


Илиана Проданова

Магистър по информатика и математика от СУ „Св. Кл. Охридски“.

С повече от 10 години стаж като системен и приложен програмист в областта на базите с данни.

Преподава компютърни науки в частни и държавни учебни заведения почти от 18 години.

Владее езиците за програмиране Clipper, Pascal, C++, HTML, Java Script, Visual Basic, JAVA; графичните приложения CorelDraw, PhotoShop, PageMaker, Quark Express, Adobe Flash; средата за изготвяне на сайтове MS Expression, платформите WordPress и Joomla, както и всичките приложения от MS Office.

Преподавател по компютърно моделиране за деца със Scratch.

 

 


Стоян Милев

ОКС Бакалавър по компютърни системи и технологии – Технически университет – София.

Професионален опит:
4 годишен опит като разработчик на
мобилни приложения.

Програмни умения: Android, Java SE, Bash
Objective-C
C/C++

Бази данни:
MySQL, SQLite.

Сертификати:
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer.
Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer.
IBM Certified Mobile Application Developer Worklight V6.0.
IBM Certified Database Associate – DB2 10.1 Fundamentals.


Димитринка Вълкова

ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

Като лектор с 10+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с MS Excel” и VBA за MS Excel.

Програмни езици: VBA (Visual Basic for Applications).

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.


Стойчо Ганев

Понастоящем заемам длъжността Старши системен и мрежов администратор в Datamax Holding (ePay, Easypay, InfoNotary).

10+ години опит с Linux и Linux-базирани дистрибуции (Gentoo, OpenSuSE, Debian, Ubuntu, CentOS).

6+ години професионален опит с инсталиране, администриране и поддръжка на Linux-базирани сървъри. Задълбочени познания и опит в дизайна и изграждането на корпоративни мрежи, базирани на Linux (firewall, routing, VPN, VLANs…) – инсталиране и администриране на корпоративни мейл сървъри, предоставяне на споделен мейл хостинг; – web-хостинг: Apache, nginx, PHP, Perl (mod_perl), Rubi (passenger); – конфигуриране на DHCP сървъри (fail-over DHCP); – системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL; – изграждане и имплементиране на надеждни backup решения за архивиране и възстановяване на данни; – опит с инсталирането и управлението на виртуални машини под Linux (KVM, libvirt, XEN); – изграждане на файлови и принт сървъри (samba) под Linux, предоставящи мрежови услуги на Windows PC-та и конфигуриране на мрежови масиви за съхранение на данни (NFS, iSCSI); – software and hardware RAID storage devices, LVM, DRBD; – администриране и конфигуриране на DNS сървъри (BIND) и предоставяне на DNS хостинг услуги, управление на домейни. Богат педагогически опит.


Емил Кожухаров е специалист в графичния дизайн. Работи 20 години за клиенти като Nestle, Kraft foods, Домейн Бойар, Oracle, Sony, Eurobet, Софарма, Labor Records и др. Обработва фотографски изображения за изложби и рекламни продукти. Големият му опит като графичен дизайнер го прави ценен преподавател както в теорията, така и в практичното приложение на продуктите на Adobe и Coreldraw.

Програми за обучение: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Coreldraw


Инж. Таня Христова Томова

Образование: ВМЕИ-Габрово, машинен инженер, специалност „Хидравлика и пневматика”. Втора обществена специалност: Преподавател по техническите дисциплини в средните училища, ВМЕИ-гр.Габрово Факултет за обществени професии Катедра ПЕДАГОГИКА СУ-ДИУУ гр. София: Втора професионално-квалификационна степен. Опит: Дългогодишен преподавател по технически дисциплини в ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” гр.Белене. Работила на длъжността конструктор с програми SolidWorks И AutoCAD.


Елизавета Каснакова

Студент бакалавър „Компютърни системи и технологии“ към Технически Университет – София. Завършила Софтуерната Академия на Телерик в направление Разработка на мобилни приложения. Профисионален опит като преподавател в „КСИ“ Технически университет – София. Едногодишен опит като програмист във фирма.

Програмни езици: Java, C#, JavaScript

Бази данни: MS SQL Server, MySQL


Надежда Витанова

Над 3 годишен опит в тестването на софтуер. От 2 години е ръководител на екип от софтуер тест специалисти. Има опит в работата по международни проекти. Магистър по „Застраховане и социално дело“ към УНСС – София

Сертификати: ISTQB

® Foundation level; ITIL® Foundation certification; Test Automation foundation course – Selenium, WebDriver, SoapUI, jMeter; Scrum


Диана Иванова

Над 2 години опит в областта на уеб разработването и поддръжката на уеб базирани приложения. От 1 година е ръководител на екип от техници в хостинг компания. Настоящ старши техник поддръжка на уеб системи. Завършила с отличен профил „Компютърна Графика“ в Национална Професионална Гимназия по Полиграфия и Фотография. Студент бакалавър „Компютърни Системи и Технологии“ към Технически Университет София.

Програмни езици: PHP7, HTML5, CSS3, JavaScript

CMS: WordPress, Joomla, Prestashop, Magento 1.9, Magento 2.0

Компютърна графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Muse, Flash Animation


Ангел Ботев

Завършил „ Природо-математически“ профил към СОУ „ Братя Каназиреви“ . Студент бакалавър “Компютърни системи и технологии” към Технически Университет – София. Профисионален опит като преподавател в ПГ по КТС – Правец Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C.


Светослав Чонков

ОКС – бакалавър по “Информатика” и магистър по “Софтуерни Технологии” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Задълбочени познания и интереси в различни програмни езици и технологии:

Програмни езици: C#, С++, Java, PHP, HTML5, CSS3, XML

Технологии: ASP.NET MVC, JavaScript Libraries

Бази данни:MySQL, MS SQL Server, MongoDBИван Радев

Образование : Магистър-инженер по Електроника, ТУ-София Работи като : Системен архитект

Опит: 14 години в ИТ сферата като системен архитект, ръководител на екип, програмист и системен администратор 8 години професионален опит с Linux

Умения: ОС администрация – Gentoo, Debian, Red Hat, Windows Програмни езици – C/C++,.NET ,HTML ,XML ,CSS Скриптови езици – Bash, Python Мрежови технологии – TCP/IP, OSI, DHCP, NAT, NTP, DNS, SNMP, VLAN, EIGRP, OSPF, Cisco IOS, ACL, IPS/IDS, Firewall Информационна сигурност – ISO27000 Бази данни – PostgreSQL, MySQL Виртуализация – VMware, VirtualBox, KVM

Сертификати : LPIC-2, LPIC-1, CCNA, Comptia Security+, IRCA Information Security Management System Auditor


Румяна Игнатова

Магистър по Информатика от СУ“Св.Климент Охридски“, специализирала „Информационни системи“. Работила като Програмист, в сферата на обучението и като системен и мрежови администратор. Последните 20 години посветила на изграждането на широкоспекърна, бърза и надеждна мрежа в България с пълен високоскоростен достъп до Глобалната мрежа Internet. Приемайки това като лична мисия достига до позиция Директор „Управление на мрежата “ в един от най-големите Интернет доставчици у нас. Понастоящем е Технически Мениджър на фирма, занимаваща се с софтуерна и хардуерна поддръжка на корпоративни сървъри, мрежи и компютърни системи; разработка, дизайн, инсталация и управление на цялостни решения за бизнеса. По време на тези процеси добива опит със следните технологии:

Computer Systems: RISC platforms (SUN SPARC, HP), VAX and PCs, Cisco Routers and Switches, Juniper routers
Operating Environment: UNIX (Linux – Slackware, Debian, Ubuntu, Knoppix; BSDI, Solaris, Free BSD), MS DOS, MS Windows, NT, VAX/VMS, X Window System
Network Environment and routing Protocols: BGP, OSPF, MPLS, TCP/IP, Novell IPX/SPX, DECNET, NetBEUI
Professional Software: VAX/VMS Mail Exchanger, Qmail, Exim, BIND DNS server, FTP server, Apache/nginx WWW servers, Squid Proxy server, Radius, Tacacs+ access server, DHCP. MySQL, Samba, KVM

Additional Software: MS Office, SQL, Internet Client Software
Programming Languages: Perl, C, C++, Prolog, Lisp, Pascal, FORTRAN 77, PL/1, CGI scripts


Ивайло Митков Стоилов

Студент по компютърни науки във Факултет по математика и информатика към Софийски университет Св. Клиенти Охридски. Завършил Софийска математическа гимназия. Стаж като програмист във фирма. Разработка на приложения с Java Smart Card Technology. Състезател по програмиране. Разработка на най-различни проекти и информационни системи на Java , C/C++

Програмни езици: Java , C/C++


Антония Александрова

Образование – магистър по изкуствознание (Киевски технологичен институт за лека промишленост ), бакалавър – продуктов и интериорен дизайн. Работа като графичен дизайнер 8 години. Работа като интериорен дизайнер 10 години . В момента работя като интериорен дизайнер на свободна практика. Уеб сайт www.interiordesigntxt.com

Работа с програми: 3D Max, AutoCAD, CorelDraw, InDesign, Photoshop


Петър Йорданов

Петър Йорданов има дългогодишен опит в автоматизирането на UI, API и Mobile тестове. Работил е основно в проекти с Java и .Net среди за Финансови, Застрахователни, CRM и E- commerce продукти. Участва активно в изграждането на архитектурата за автоматизирано тестване за една от най-големите застрахователни компании в UK – Hiscox, както и в менторството на новопостъпили инженери по автоматизация . В момента е Senior Automation QA в британската компания Xoomworks.


Огняна Байкова

Магистър по Организационна психология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Магистър по Физика, ШУ „Константин Преславски“. Педагогическа правоспособност, много допълнителни квалификации и специализации. Повече от 17 години опит като преподавател. Дългогодишен опит в областта на МЛМ.

Познания и интереси в областта на: Обучение, мотивация и развитие на персонала; Коучинг; Организационна и трудова психология; Организационна диагностика и консултиране; Социална психология; Астрономия; Физика.Светлана Георгиева Пройчева

ОКС – бакалавър по „Компютърни системи и технологии“ от Технически университет – София. ОКС – магистър по „Съвременни образователни технологии“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Учителска правоспособност по информатика и информационни технологии. Професионален опит, като преподавател в „КСТ“ – ТУ-София, както и много други държавни и частни учебни центрове. Изключителни познания по следните софтуерни технологии:

Езици за уеб програмиране: HTML, CSS, JavaScript

Програмни езици: Java, C#, C++, Visual Basic, Pascal


Антон Свиленов Андонов

ОКС Бакалавър по Бизнес Администрация, специализация Маркетинг в „Нов Български Университет“.

Дългогодишен опит с различни уеб технологии и онлайн маркетинг. Разработване на различни маркетингови планове и изпълнението им. Оптимизиране на страници за търсещи машини (SEO). Разработка на множествоVBA приложения и автоматизации в MS Excel. Езици за уеб програмиране: HTML/CSS Програмни езици: VBA


Ивайло Иванов Искренов

Магистър „Инженерен Дизайн“ – Лесотехнически Университет- гр.София. Удостоверение за професионална квалификация по компютърна графика. „

AutoCAD”. Удостоверение за професионална квалификация по триизмерна графика и визуализация „3d Studio MAX”. Добър педагог и практик.


Константин Дафинов Доганов

Магистър по Архитектура в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – УАСГ 4 години опит в изготвяне на архитектурни чертежи в идеен до технически етап, конструктивни детайли, 3D визуализации. 3- години преподавателски опит по следните програми:

  • CAD: AutoCAD 2D&3D, ArchiCAD, Revit Architecture,
  • 3D Design: 3DsMax, Maya, Mudbox, Rhinoceros, SketchUp,
  • Render Engine: V-ray, Mental Ray
  • Postproduction: Photoshop, Illustrator, After Effects,

Публикации: ФантАstika 2012 – алманах за фантастика и бъдеще Ел. списание DeZone

Проекти: Доброволческа Архитектурна работилница „За Нашите Деца“

Уъркшопи: ISWinT 2012 – Photography

Изложби: Ceresit Art Competition 2006 Positive-Negative 2010 International VELUX Award 2010 Новата София 2012 eVolo Skyscraper Competition 2013