Go to Top

Linux системен администратор

  22    
Ubuntu-Linux е операционна система ориентирана към максимално удобство на крайния потребител. За Ubuntu-Linux са разработени изключително голям брой приложения. Ubuntu-Linux е една от най-разпространените операционни системи. Тази операционна система се използва от милиони потребители в цял свят. Ubuntu-Linux се ползва както от крайни потребители, така и от множество малки, средни и големи фирми. По време на обучението вие ще бъдете запознати с: Инсталиране на операционната система; Конфигуриране на операционната система; Задаване на настройки за мрежа; Създаване на потребители и потребителски групи; Инсталиране и стартиране на приложения; Команди на шела; Организация на файловата система; Работа с офис приложения, като – LibreOffice, GIMP, Thunderbird, Ubuntu One и архиватори на данни. Материала ще бъде поднесен чрез интересни и подходящи примери от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването. Срок на обучение = 30 учебни часа ( 2 седмици)     Цена: 240лв.