Go to Top

Курс по Начална компютърна грамотност

Предназначен за абсолютно начинаещи

Курсът по „Начална компютърна грамотност“ включва изучаване на:

 • MS Windows;
 • Internet;
 • MS Word;
 • MS Excel;
 • MS PowerPoint;

По време на обучението по MS Windows, курсистите ще бъдат запознати с операционната система. Ще създават папки, където ще съхраняват файлове, ще се научат да инсталират програми и да ги деинсталират правилно. Ще се разгледа менюто “Control Panel“. Обект на курса ще бъдат също File Explorer, бързи клавишни комбинации и още.

Internet: В часовете заложени за Internet курсистите ще започнат да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща и още.

MS Word е текстообработваща програма. Курсът по MS Word ще придаде умения на курсистите за писане и форматиране на текстове, откриване на грешки в текста, създаване на таблици и диаграми, принтиране.

MS Excel е широкоразпространена изчислителна програма. Обучението по MS Excel запознава слушателите с възможните аритметични действия, финансови функции, диаграми и тяхното модифициране. Обучението е съпътствано с множество упражнения и интересни примери.

MS PowerPoint е програма за изработване на презентации. Възможностите на програмата ще ви позволят лесно да създадете своя интересна и атрактивна презентация. По време на курса вие ще се научите да  вмъквате в тях таблици, графики, диаграми, анимации, музика, както и много други ефекти и хипервръзки.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.

Лектор на курса:

Людмила Асенова, Таня Вълкова. Повече информация – тук.

Ползване на служебен лаптоп:

За всички курсисти са осигурени компютри.

Мащаб на групата по начална компютърна грамотност:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 6-т участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Издаване на сертификат:

В последния ден от обучението курсистите държат тест. На всеки успешно положил теста му се издава сертификат на място в администрацията всеки петък. 


Записване за курс по „Начална компютърна грамотност“:

Цена = 229 лева

Продължителност на обучението  – 45 учебни часа

Цена и заплащане на курса – 229лв.

Следващите начални дати са:

19-ти януари 2019г. (съботно-неделна форма на обучение от 08:15 до 10:15 часа, което са 3 учебни часа с включена почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 10-ти март 2019г.

16-ти февруари 2019г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 16:00 часа, което са 3 учебни часа с включена почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 07-ми април 2019г.

Допълнителни условия:

 • Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
 • За всеки курсист е осигурен компютър. Позволено е на тези курсисти, които желаят да се обучават на свой компютър да го носят в учебния център. За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
 • Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението (безплатно).
 • Курсистите носят със себе си задължително – тетрадка и химикал. Желателно e курсистите да бъдат в учебния  център поне 10 минути преди започване на занятието.
 • В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
 • Бонус: При записване на следващ курс в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

Записване по банков път:

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Начална компютърна грамотност”.

След като извършите превода е нужно да ни уведомите на email: [email protected]. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че искате да ви се издаде фактура.