Go to Top

Курс по MS Word и MS Excel 2013

Стартира курс по MS Word и MS Excel 2013 на 18.06.2013 от 18:00. Продължителност 30 учебни часа. Край на курса – 28.06.2013. Цена 150 лева . Всички завършили курса получават Сертификат.

За информация и записване : Борис Петров 0897 91 93 96