Go to Top

MAC OS

Цел на курса :  Запознаване с операционната система и приложенията към нея. Персонализиране и създаване на ефективна работна среда.

Ниво : Начинаещи.

Средна продължителност :  6 учебни часа.

Водещ курса : Ивайло Искренов.

Съдържание на учебната програма : 

1. Въведение и запознаване с интерфейса в MAC OS.

2. Основни настройки на операционната система.

3. Основни команди и шорт-къти.

4. Персонализиране на работното място (dashboard, desktop, screensaver, trackpad …).

5. Работа със стандарти приложения на MAC (Safari, QuickTime player, Texedit …).

6. Инсталиране на приложения.

Цена на обучение по MAC OS  = 230 лева.

 

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ