Go to Top

C++

е обектно-ориентиран език със статични типове

 

 курс по C++

С++ (произнася се „си-плюс-плюс“ в оригинал на английски). Той е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те, C++ е един от най-популярните комерсиални езици за програмиране.  C++ e разработен, като разширение на езика C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени.  В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език. По време на обучението по  C++, курсистите ще се запознаят с основните елементи, типови данни, аритметични и логически оператори, условния оператор в C++. Тема на курса са операторите за цикъл в С++,  генератор на произволни числа, низове, масиви и още. Материала ще бъде поднесен с интересни и запомнящи се примери от мотивирани специалисти с дълъг преподавателски опит.

Срок за обучение на С++-  20 уч. часа (1 седмица )
Цена: 200 лв.