Go to Top

Владимир Димитров

Д-р инж. Владимир Димитров има повече от 14 години професионален стаж.

Започва кариерата си като системен администратор, работил е като техническа поддръжка в ISP, заемал е академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“ към катедра „Компютърни системи“ при Технически университет – София. 2 години и половина е работил чрез контрактор за Cisco System като част от Security VPN екип.

Притежава следните сертификати от Cisco – CCNP Security, CCNP Enterprise, CCNA, CCNA Security, автор е на научни статии и доклади от конференции. В момента работи като Инженер мрежова сигурност.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ