Go to Top

Виктор Грозев

QA от 2014г. Работил е като QA за компании като eBay,
SAP, Accenture. Понастоящем работи като Senior
Automation QA за компания от FinTech
индустрията. Участвал в тестването на
ERP, audit log services, e-commerce, TelCo, medical и fintech
software и е минал през всички нива – от
trainee tester до senior automation QA, както и е
ръководил собствен екип. В различните проекти и компании е тествал cloud,
virtualization, Web, UI, DB, mobile apps и desktop приложения, както и е минал през всички фази на развитието на един
проект – от писането на тест стратегия и създаването на тест средите, през unit, system и
regression testing, до UAT и последваща test maintenance фаза.

Програмни езици: Java SE, Kotlin, Groovy
Мобилни технологии: Android
DB: MySQL, MongoDB
Инструменти: SoapUI, Postman, JMeter, Selenium, REST
Assured, Appium, Cucumber, Gherkin, Jenkins, Docker
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Zephyr, BitBucket
Сертификати: ISTQB, Java, Automation QA, Test manager

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ