Go to Top

Павел Боев

Образование:

Магистър по информатика, ФМИ, СУ Св. Климент Охридски

Професионален опит:

Близо 15 години опит в разработката на софтуер на различни нива – developer, project manager, DevOps manager.
Опит с:  Java, Jenkins, Maven, Git, Jira, AWS и редица други приложения и технологии.
Сфери на интерес: Разработка на софтуер с гъвкави методологии, DevOps.
Сертификати: PMI Project Management Professional; Scrum Alliance Certified Scrum Master; Oracle Certified Java Developer

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ