Go to Top

Ненко Ненков

Работи като QA – ръчно и автоматизирано,
от 2011 година. Магистър по
„Информационни технологии“ от УНИБИТ.
През годините е работил в няколко
утвърдени ИТ компании – Virtual Affairs, DAIS
Software, Wacom, Tech Huddle и Puzzel. През годините е
участвал в разработката на различни
проекти – банков софтуер, платформа за
кол центрoве,
SaaS проекти и много други. Ненко е много
позитивен,комуникативен и адаптивен
към всяка ситуация, което е
изключително важно за работата като QA.

Програмни езици: C++, C#, Java, Python,
JavaScript/Node.js
Бази данни:  MySQL, MSSQL
Инструменти за автоматизирано
тестване: Selenium WebDriver, WebdriverIO Watin,
Appium, SoupUI,
Mountebank, RestAssured, Pytest, JMeter
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Bugzilla, TFS
Сертификати: 98-361 Microsoft Software Development
Fundamentals

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ