Go to Top

Мая Иванова Жекова

ОКС Баалавър – Физика, СУ „Св. Климент Охридски“ Магистър – Квантова Електроника и Лазерна Техника Над 4-годишен опит като преподавател в държавни и частни учебни заведения.

Програмни езици: C/C++

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ