Go to Top

Крис Мембе

Образование:
Магистър по право – СУ “Св. Климент Охридски”

Професионален опит:
Повече от 7 години в IT индустрията. Разнообразен опит включващ – техническа поддръжка, системна админстрация, програмиране, девопс. Над 2 години вече е в ролята на ДевОпс инженер с акцент върху infrastructure automation и AWS. Основни езици с които борави – Python и Go.

Сертификати:
AWS Certified Solutions Architect – Associate
Microsoft Certified Professional
Exam 70-483: Programming in C# (Microsoft)

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ