Go to Top

Йордан Георгиев

Работи като QA Engineer от 2013, а с автоматизирано тестване се занимава от 2015.

Бакалавър по АИУТ по образование , инжер по качеството по душа.

Автоматизацията на цялостния процес е негова лична цел, която преследва до край. Обича свободата на работа, която му дават фирмите, в които е работил. Обича иновациите и надграждане на изградените процеси. В свободното си време обича : да отделя на близките му хора, да играе бордови игри, да се занимава със стрийт фитнес,да чете фентъзи и фантастика.

Програмира на следните езици : C#, Java, JavaScript, HTML, CSS
Бази данни – MySQL, MSSQL
Опит в автомазирането тестване и инстурменти като – Selenium WebDriver, Cucumber BDD, Specflow BDD, JMeter, Postman, Junit, NUnit, Spring, Ranorex, RobotFramework, WinAppDriver
Много комуникативен и смее да каже, с доста добри „soft skills”. Менторстването и преподаването като цяло, е призвание, чийто корени идват учителското семейство, в което е израстнал.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ