Go to Top

Ивайло Митков Стоилов

Студент по компютърни науки във Факултет по математика и информатика към Софийски университет Св. Клиенти Охридски. Завършил Софийска математическа гимназия. Стаж като програмист във фирма. Разработка на приложения с Java Smart Card Technology. Състезател по програмиране. Разработка на най-различни проекти и информационни системи на Java , C/C++

Програмни езици: Java , C/C++

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ