Go to Top

Хабибе Еминова

Магистър – Компютърен инженер – ТУ Габрово – 2006 г. ОКС Бакалавър – Компютърен инженер – ТУ Габрово -2005г През 2009 година записва докторантура в ХТМУ – гр.София катедра – АП. От 2009 – 2014 води дисциплината – Система база данни . През периода 2014 – 2015 – работи като асистент към катедра АП – ХТМУ – гр.София . Над 10 години стаж в частния сектор като програмист на софтуерни приложения и поддържане, разработване и дизайн на база данни. База данни: MS SQL SERVER 2005/2014, MY SQL, Oracle RDBMS (PL/SQL), ArcGIS Desktop Програмни езици: Java, C#, JavaScript, XML, Visual Basic, Delphi 6 Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ