Go to Top

Бадер Бадер

Mагистър Информационен Мениджмънт, Vrije Universiteit Amsterdam. Повече от 6 години опит в софтуерното тестване като участва в проекти в области като здравеопазване, електронна търговия, онлайн залагания, финанси, логистика, телекомуникация и др.

Сертификати: ISTQB foundation level
Програмни езици: Java, C#
Опит в автоматизирано тестване с инструменти като Selenium, Protractor, Rest Assured
Бази данни: Oracle PL/SQL, MySQL
Системи за управление на проекти: Jira, Rally, TFS, Quality Center

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ