Go to Top

Атанас Данаилов

Атанас Данаилов ОКС магистър Информационни Технологии, ХТМУ София.

Професионален опит в областта на невронни мрежи към Българската академия на науките.

Използване предимно на програмния език Python.

Задълбочени познания по: Програмни езици: Python, C++, Java и други. Бази данни: MySQL.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ