Go to Top

Ина Бунова

Ина Бунова

Завършва ОКС Бакалавър специалност
“Информационни системи” в Софийски
университет Св. Климент Охридски.
Има над 5 години опит в софтуерното
тестване. Участвала е в проекти за
български и немски телекоми, а в
момента работи по международен проект
за разработка и поддръжка на онлайн
платформа за представяне на реклами.
Според Ина когато човек е положително
настроен, винаги може да намери изход
от трудна ситуация, а това много помога
в ежедневието като QA.

Сертификати: ISTQB foundation level

Опит със следните технологии:

Бази данни: MySQL, MongoDB, MSSQL, Aerospike
Инструменти за автоматизирано
тестване: SoapUI, QTP
Езици за програмиране: C++, Java, .Net, VBScript
Системи за управление на проекти и
дефекти: Jira, Confluence, Mantis, Redmine, Trac

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ