Go to Top

Как да тестваме автоматизирано потребителския интерфейс със Selenium

Selenium е набор от инструменти, които са всеизвестни и предпочитани в тестовите среди, когато става въпрос за тестване с различни браузъри и сравняване на поведението на тествания софтуер при използването им. Selenium се използва за автоматизирано тестване на уеб приложения, тъй като осигурява поддръжка за най-популярните версии на уеб браузъри и операционни системи.

Софтуерни уеб приложения, написани на различни езици за програмиране като Java, JavaScript, Python, C#, Ruby, PHP, могат да бъдат тествани автоматизирано със Selenium. Самите тестови сценарии могат да бъдат написани на език, различен от този на тестваното приложение, което прави Selenium още по-предпочитан сред софтуерните тестери.

Основните компоненти на Selenium са както следва:

 • Selenium IDE

Selenium Integrated Development Environment е инструмент, който може да бъде добавен към браузъри Google Chrome и Mozilla Firefox. Принципът на работа с този инструмент за автоматизиране е чрез запис и възпроизвеждане на тестовия сценарий. Не са необходими сериозни познания по програмиране за работа с него.

 • Selenium RC

Основните компоненти на Selenium remote control са Selenium сървър, който отваря и затваря браузъра, интерпретира и изпълнява команди, които са подадени през тестваната програма, и клиентски библиотеки, които предоставят място за интеракция между езика за програмиране и Selenium сървъра. Selenium RC в оригиналния си вариант вече не се поддържа.

 • Selenium WebDriver

Selenium WebDriver е подобрена версия на Selenium RC, разработена заради лимитациите на RC версията. Selenium WebDriver позволява създаването на тестови скриптове на различни езици за програмиране. WebDriver-ът управлява браузъра така, както би го използвал обикновен потребител локално или на отдалечена машина чрез използване на Selenium сървър.

От своя страна Selenium WebDriver архитектурата също е съставена от четири компонента. Те са Selenium клиентска библиотека, JSON wire протокол, използващ HTTP, driver-и на браузъри и истински браузъри.

След като софтуерният тестер се запознае по-подробно с използването на компонентите, може да бъде създаден Selenium WebDriver скрипт със основни стъпки:

 • Създаване на WebDriver инстанция
 • Отваряне на уеб страница
 • Откриване на уеб елемент върху уеб страницата (например: снимка, падащо меню, бутон)
 • Изпълнение на действие върху елемента (например: кликане върху снимката)
 • Презареждане на очаквания резултат или отговор от браузъра
 • Стартиране на теста
 • Запис на резултатите и сравнението им с очаквания резултат
 • Selenium Grid

Selenium Grid е инструмент, използван за едновременно изпълнение на тестови сценарии върху различни браузъри, операционни системи и машини. Това е едно от основните предимства пред ръчното тестване, тък като за кратък период от време могат да бъдат изпълнени много тестови сценарии с различни конфигирации и тестови данни.

При разработване на автоматизирани тестове със Selenium е добре да се изгради и отделен цялостен framework, базиран на Selenium като се спазват всички правила на обектно ориентираното програмиране. Преизползваемият и добре подреден код помага за по-бързо писане на тестове и по-лесната им поддръжка. Когато се разработват тест скриптове, те трябва да бъдат тествани на основните видове браузъри, тък като поддръжката на езика XPath на различните браузъри се различава и е възможно едни пътища да работят на браузър Google Chrome, но същите елементи да не могат да бъдат открити в DOM дървото на браузър Internet Explorer (Microsoft Edge). Преди създаването на тестовете се изгражда Support Matrix – таблица, която съдържа параметри като браузъри, версии и операционни системи, които ще се поддържат от тестваната система. На база на тази матрица може да се избере основна конфигурация, върху която да се разработват и изпълняват nightly builds, а преди предаване на версията на продукта към клиента, да се изпълняват и тестове върху всички останали комбинации.

Прочетете повече за курса ни по “Автоматизирано тестване”.

 

Leave a Reply

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

референция
референция
референция
референция за проведен компютърен курс
референция за проведен компютърен курс
kurs za obshtinska banka
kurs proveden na obb
референция за проведен компютърен курс
референция
референция за проведен компютърен курс
kurs za allianz
референция
референция за добре проведено компютърно обучение
референция
obuchenie na baumax1
референция
референция
BankThatMatters UCB BG logo Sep2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ