Go to Top

AutoCAD 2D и 3D

е платформа за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане

autocad

За какво се използва AutoCAD?

AutoCAD е платформа за двуизмерно и триизмерно проектиране и чертане. AutoCAD се използва от архитекти, CAD  чертожници, инженери, ръководители на проекти, и CAD/IT мениджъри в множество отрасли,  сред които са строителството, производството, строителното инженерство, картографията и др. Програмата позволява лесно да се концептуализират и визуализират вашите проекти.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в чертането и проектирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Цел на курса:

По време на обучението си вие ще бъдете запознати с интерфейса и възможностите на програмата и най-вече как да боравите с нея за да постигнете желания резултат. Ще разгледате множество стратегии за чертане, ще създавате ваши собствени чертежи и ще можете да ги организирате със слоеве, оразмерявате, щриховате,  както и да ги подготвите накрая за печат.

Мащаб на групата:

Курсът се провежда само в индивидуална форма.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 30 учебни часа.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

За курсът е необходимо да носите собствен компютър с инсталираният софтуер.

Издаване на Сертификат:

В края на обучението се държи практичен тест. При успешно полагане на курсиста се издава Сертификат.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 490лв.
Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 300 лева се внася при записването, а втората(190 лева) при достигане на половината от предвидените часове.

Записване на курс по “AutoCAD”:

За уговаряне на график на занятията и записване, моля обадете се на 0988 78 4321.

Учебна програма ” за напреднали”

 1. Основни принципи при 3D моделирането.

 • Работа с работно пространство за 3D.
 • Специфични елементи на интерфейса за 3D.
 • Произволни погледи и стилове за визуализиране.
 • Работа със солиди – паралелепипед, конус и цилиндър.
 • Работа със солиди – сфера, пирамида, призма и пръстен.
 • Модифициране на геометрия в 3D.
 • 3D Прилепвания (3D Object Snap).
 • Координатни системи.

2. Създаване на сложни солиди.

 • Бързо “качване” в 3D чрез PressPull.
 • Обединяване, изваждане и пресичане на солиди.
 • Разпадане на солиди. Особености при explode в 3D.
 • “Екструдиране” на 2D фигури към 3D обекти.
 • Създаване на сложни обекти чрез LOFT.
 • Използване на подопциите при LOFT.
 • Описване на фигура около ос чрез REVOLVE.
 • Фигура на база сечение и ос чрез SWEEP.

 3. Модифициране на солиди.

 • Методи за избиране на подобекти.
 • Екструдиране и скосяване на лица.
 • Местене, копиране, завъртане и изтриване на лица.
 • Модифициране на ръбове.
 • Работа с инструмента Gizmo.
 • Подравняване в 3D пространството.
 • Скосяване и заобляне на ръбове.

Вижте, някои чертежи изработени от курсисти по време на обучение – “ниво начинаещи”:

Модел 1

Модел 2