Go to Top

H

[:bg]съкращение от HyperText Markup Language[:en]is an abbreviation of HyperText Markup Language

html

HTML, съкращение от HyperText Markup Language — на български „език за маркиране на хипертекст“ . HTML е основният език за създаване и дизайн на уеб страници. HTML е стандарт в Интернет, а правилата се определят от Международната организация по стандартизация, W3C. Материала ще бъде поднесен чрез интересни и подходящи примери от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването.

Целева аудитория:

Курсът HTML  е ориентиран към начинаещи без начални познания по HTML и целта му е поставяне основите на професионалния Web дизайн. След завършването му курсистите ще могат самостоятелно да се справят с разработването на сложни в структурно отношение страници.

Задължителни са познания по английски на средно ниво.

Учебна програма:

HTML Introduction – Въведение

HTML Editors – Редактори

HTML Basic – Основи

HTML Elements – Елементи

HTML Attributes – Атрибути

HTML Headings – Заглавия

HTML Paragraphs – Параграфи

HTML Formatting  – Форматиране

HTML Links  – Връзки

HTML Head –Head елемент

HTML CSS – Въведение в CSS

HTML Images – Изображения

HTML Tables – Таблици

HTML Lists – Списъци

HTML Blocks – Блокови елементи

HTML Layout -Дизайн

HTML Forms – Форми

HTML Iframes – Вградени рамки

HTML Colors – Цветове

HTML Colornames –Имена на цветове

HTML Colorvalues – Стойности на цветове

HTML JavaScript – Въведение в JavaScript

HTML Entities – Специални символи

HTML URL Encode – Уеб-адресиране

HTML Media – Вграждане на медия

HTML Object – Елемент Object

HTML Audio – Вграждане на аудио

HTML Video – Вграждане на видео

HTML YouTube – Вграждане на YouTube

 

 

 

 

Срок за обучение на HTML – 20 уч. часа (1 седмица )

Цена: 300лв.