Go to Top

CSS

е език за описание на стилове

css-logo

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове. CSS позволява да се определя как да изглеждат елементите на една HTML страница – шрифтове, размери, цветове, фонове, и др. Официално спецификацията на CSS се поддържа от Международната организация по стандартизация

Учебна програма:

CSS Basic – Основи на CSS

CSS Introduction – Въведение

CSS Syntax – Синтаксис

CSS Id & Class – Идентификатори и класове

CSS How To – Примери

CSS Styling – Форматиране със стилове

Styling Backgrounds – Форматиране на фон

Styling Text – Форматиране на текст

Styling Fonts – Форматиране на шрифт

Styling Links – Форматиране на връзки

Styling Lists – Форматиране на списъци

Styling Tables – Форматиране на таблици

CSS Box Model – Модел на елемент

CSS Box Model

CSS Border

CSS Outline

CSS Margin

CSS Padding

CSS Advanced – Позициониране, работа с изображения и медия

CSS Grouping/Nesting – Групиране и влагане

CSS Dimension – Оразмеряване

CSS Display – Визуализиране на елементи

CSS Positioning – Позициониране

CSS Floating – Разположение на елементи

CSS Align – Подравняване

CSS Pseudo-class – Псевдо-класове

CSS Pseudo-element – Псевдо-елементи

CSS Navigation Bar – Навигационна лента

CSS Image Gallery – Галерия

CSS Image Opacity – Прозрачност

CSS Image Sprites – Колекция от изображения

CSS Media Types – Типове медия

CSS Attribute Selectors – Селектори на атрибути

Срок за обучение на CSS – 20 уч. часа (1 седмица )

Цена: 200лв.