Go to Top

MySQL

е система за управление на бази данни

mysql

Описание на курса по “MySQL” 

MySQL е релационна система за управление на бази от данни за универсално използване, в която информацията на сайта се представя във формата на свързани таблици с данни, подобни на страниците на Excel. Обучението, дава възможност на курсистите да проектират свои бази от данни, да правят заявки към релационните бази от данни и т.н.

В процеса на обучение курсистите, ще изготвят и надграждат база данни, която в края на курса, ще бъде комбинирана с програмен код на PHP.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за  начинаещи в работата с бази данни, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11) заплащайки минимум 1/2 от стойността на обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Лектор на курса:

Теодор Колев. За повече информация – тук.

Мащаб на групата:

С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени до 8 курсиста.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 48 учебни часа и ще продължи  един месец и половина. Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата.

Учебна програма:

1. Необходими софтуерни инструменти – въведение, инсталиране и конфигурация.

2. Какво представляват базите данни. Структура на базите данни /БД/.

3. Какво е SQL? Въведение в езика SQL.

4. Създаване на нова база данни.

5. Създаване на таблици в БД.

6. Дефиниране на типове данни в таблици в MySQL.

7. Добавяне на данни в таблици в MySQL.

8. Промяна на съществуваща таблица в MySQL – структура и данни.

9. Обновяване на записи в таблици посредством MySQL.

10. Оператори за изтриване на данни, таблици и бази данни в MySQL.

11. Създаване на заявки в MySQL.

12. Създаване и управление на скриптове.

13. Основи на проектирането на БД – подходи, структура и диаграми.

14. Структура на Уеб сървър – компоненти, архитектура, настройки и инсталация.

15. Вграждане на операторите на езика MySQL в програмен език PHP.

Срок за обучение на MySQL – 48 уч. часа (1,5 месецa)

Цена: 400 лв.

Вижте график на стартиращи групи по “MySQL” – тук.