Go to Top

Microsoft Word

е текстообработваща програма част от Microsoft Office

MS-Word-2-icon

Microsoft Word е текстообработваща програма част от Microsoft Office, която служи за създаване или редактиране на документи като писма, бележки, доклади и др. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Документите ще можете да оформяте според вашето желание. Тук вие ще се научите да създавате бланки за писма, пликове и етикети . За ваше улеснение и ефективност, бързо и автоматично ще можете да вмъквате често използван текст или графика. Програмата е широко разпространена и се използва във всички сектори на икономиката. Материала ще бъде поднесен от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването , чрез интересни и подходящи примери.

Учебна програма / ниво начинаещи/ :

1. Запознаване с Microsoft Word. Меню File. Настройване на програмата.

2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

3. Създаване на нов документ

· Промяна на оформлението на документа и настройките на листа

4. Вмъкване, селектиране и редактиране на текст

· Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи
· Прилагане и промяна на текстови формати
· Промяна на регистъра на буквите
· Коригиране на правопис и граматически грешки
· Прилагане на текстови ефекти

5. Създаване и редактиране на абзац

· Промяна на форматиращите параметри
· Прилагане на стилови формати към абзац

6. Създаване на номериран и неномериран списък. Създаване на списък от няколко нива

7. Създаване и промяна на таблици

· Форматиране на таблици.
· Добавяне и изтриване на редове и колони
· Сливане и разделяне на клетки
· Извършване на изчисления в таблица

8. Вмъкване на горен и долен колонтитул.

9. Работа с дълги документи

· Номериране на страници
· Създаване и актуализиране на съдържание
· Създаване на азбучен указател
· Добавяне на бележки под черта
10. Управление на документи

· Съхраняване на документи, използвайки различни имена и файлови формати
11. Работа с графични елементи

· Вмъкване на картинки и графични елементи. Редактиране на граф. елементи
· Вмъкване на видео
· Вмъкване на елементи тип SmartArt
· Създаване на родословно дърво.
12. Отпечатване на документ

· Настройка на полетата
· Отпечатване на селектиран текст
· Отпечатване на определени страници
13. Създаване на CV

Учебна програма / ниво напреднали/:

1. Създаване на документ

· Структуриране на документ
· Търсене и заместване на текст и символи
· Създаване на автоматичен текст
2. Оформяне на документ

· Работа с текст в две и повече колони
· Създаване и прилагане на потребителски стилове
3. Вмъкване на обекти

· Вмъкване и форматиране на изображения- автоматично номериране, вмъкване на изображения с Print screen
4. Създаване и оформяне на таблици

· Извършване на изчисления
· Вграждане и свързване на Excel таблица в документ
5. Оформяне на страниците

· Вмъкване на горен и долен колонтитул (постоянен текст)
6. Вмъкване на коментари и на бележки под черта

7. Работа с дълги документи

· Организация и навигация на документа
· Преместване на секция
· Номериране на страници
· Добавяне на бележки под линия и бележки в края на документа
· Добавяне на маркери и кръстосани препратки
· Добавяне на хипервръзки
· Създаване и актуализиране на съдържание
· Създаване на азбучен указател
8. Създаване на формуляр

9. Създаване на циркулярни писма, етикети, пликове

· Същност на циркулярните писма
· Подготовка на данни за циркулярни писма
· Сливане на циркулярно писмо с неговия източник на данни
10. Създаване на макроси чрез записване на последователност от действия

11.  Сътрудничество в група

· Сравняване и обединяване на документи
· Вмъкване, показване и редактиране на коментар
12. Създаване на собствени шаблон на документ

Срок за обучение на Word – 15 учебни часа ( 2 седмици )

Цена: 108лв.

Вижте график на следващите обучения по MS Word – тук!

При записване на двата модула – MS Word ниво начинаещи и напреднали, ползвате отстъпка:

Цена: 180лв.