Go to Top

C++

е обектно-ориентиран език със статични типове

курс по C++

Какво е C++?

C++ е обектно-ориентиран език със статични типове. От 1990-те той е един от най-популярните езици за програмиране.  C++ e разработен, като разширение на езика C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени. В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

Цел на курса по програмиране на C++:

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите които дава, програмирането със C++. Предаване на достатъчно познания, за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи,които ще им помогнат да затвърдят наученото.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса: Мая Жекова. Повече информация – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 120 учебни часа и е с продължителност 3,5 месеца.

Ползване на личен лаптоп:

Необходимо е курсистите да носят в учебния център личен лаптоп, на който да се обучават.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 640 лв.

Курсът може да бъде заплатен на две равни вноски по 320 лева.Първата се внася при записването, а втората в началото на втория месец от обучението.

Учебна програма:

 1. Запознаване със С++, Структура на програма в С++, деклариране на променливи.
 2. Типове данни, особености.
 3. Пресмятане на изрази, приоритет на операции.
 4. If условие, булеви изрази.
 5. Структура за избор с повече от два варианта- switch.
 6. Цикли – дефиниция.
 7. For – цикъл.
 8. While, Do – While – цикъл.
 9. Функции – структура, използване, особености.
 10. Масиви – структура, обработка.
 11. Двумерни масиви.
 12. Файлове – четене и писане във файл.
 13. Структури.
 14. String и string.h библиотека.
 15. Класове и обекти.
 16. Полета и методи на клас. Типове и идентификатори за достъп
 17. Сет и гет методи. Указателят this.
 18. Конструктори, деструктор.
 19. Предефиниране на оператори.
 20. Наследяване.
 21. Полиморфизъм. Абстрактни класове и методи.
 22. Множествено наследяване. Диамантеният проблем.
 23. Наследяване. Приложения. Решаване на задачи.
 24. Структури от данни. Увод. Параметризирани класове.
 25. Стек. Приложения. Undo-Redo стек. DFS.
 26. Опашка. Приложения. BFS. Най-кратък път.
 27. Свързан списък. Приложения.
 28. Двоично дърво за търсене.
 29. Реализация на проект.

Записване на курс по C++ тук.