Go to Top

C# Advanced

Какво е C#?

C# е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно-ориентиран език с общо предназначение. Основа за C# са C++, Java и донякъде езици като Delphi, VB.NET и C. Той е проектиран да балансира мощност (C++) с възможност за бързо разработване (Visual Basic и Java). Те представляват съвкупност от дефиниции на класове, които съдържат в себе си методи, а в методите е разположена програмната логика – инструкциите, които компютърът изпълнява.

Цел на курса по програмиране на C#:

Обръща се внимание на възможности на езика C# като структури, изброени типове, индексатори, предефиниране на оператори, шаблонни типове (generics), пространства от имена (namespaces), атрибути, разширяващи методи, анонимни типове, делегати, събития, ламбда изрази и LINQ. Разглежда се общата система от типове (CTS) в .NET Framework, стойностните и референтните типове и представянето им в паметта и дефинираните в CTS системни типове и стандартни интерфейси.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен за преминалите вече курса „C# Basic“, както и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 140 учебни часа и е с продължителност четири месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 5, зала 1) заплащайки поне една вноска за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 980 лв.
Курсът може да бъде заплатен на две  вноски.Първата е 500 лева и се внася при записването, а втората (480 лева) в  началото на втория месец от обучението.

Ползване на личен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Безплатен хостинг план за срок от 12 месеца:

Всеки курсист получава хостинг за 12 месеца от нашите партньори SuperHosting.bg

Учебна програма:

 1. Представяне на курса
 2. Качествен програмен код
 3. Форматиране на кода
 4. Правилно именуване
 5. Коментиране и документиране на кода
 6. Променливи, данни, изрази и константи
 7. Конструкции за управление, условни оператори и цикли
 8. Висококачествени методи
 9. Висококачествени класове
 10. Защитно програмиране и изключения
 11. Бързодействие и оптимизация на кода
 12. Компонентно тестване (Unit Testing)
 13. Test-Driven разработка на софтуер
 14. Рефакториране на кода
 15. Дебъгване на кода
 16. Инструменти за разработка
 17. Шаблони за дизайн (design patterns)
 18. SOLID и други принципи
 19. Основи на софтуерното инженерство
 20. Software Quality Assurance
 21. Mocking с Moq и JustMock
 22. Структури от данни, алгоритми и сложност – преглед
 23. Линейни структури от данни
 24. Дървета и обхождане (DFS и BFS)
 25. Речници, хеш-таблици и множества
 26. Други структури от данни
 27. Ефективност на структурите от данни
 28. Рекурсия
 29. Алгоритми за сортиране и търсене
 30. Комбинаторни алгоритми
 31. Динамично оптимиране
 32. Графи и алгоритми върху графи
 33. Други материали
 34. Методология на решаването на задачи
 35. Workshop
График на курсовете по C# – тук!