Go to Top

C++ Advanced

курс по C++

Цел на курса по програмиране на C++:

Целта на курса е да запознае курсистите с по-сложни операции в езика C++, като работа с функции, работа с динамична памет, структуриране на данни и работа с файлове. Тези познания осигуряват нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи, които ще им помогнат да затвърдят наученото.

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен за завършилите началния курс, както и за тези, които имат основни познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Лектор на курса: Мая Жекова. Повече информация – тук.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8-м участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 60 учебни часа и е с продължителност два месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11, етаж 5, зала 1) заплащайки половината от стойността на обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 480лв.
Курсът може да бъде заплатен на две равни вноски по 240 лева.Първата се внася при записването, а втората в началото на втория месец от обучението.

Ползване на личен лаптоп:

Тези, които искат да се обучават на собствен лаптоп, трябва да заявят за това при записването. За другите, ще бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Учебна програма:

1. Основи на С++;

2. Функции:
– декларация;
– дефиниция;
– рекурсивни функции.

3. Overload на функции и оператори:
– принцип на действие;
– случай, в които се използват.

4. Указатели:
– работа с указатели;
– адрес и стойност на клетка;
– указатели от различни типове;
– указател към двумерен масив.

5. Динамична памет и работа с нея:
– създаване и изтриване на клетки и масиви;
– търсене на свободна памет.

6. Динамични структури от данни:
– структури с фиксиран размер;
– динамични структури.

7. Класове:
– разлика между клас и структура;
– принципи на работа и особености;
– онаследяване.

8. Exceptions:
– проблеми и грешки, възникващи при работа с C++.

9. Работа с файлове:
– текстови/двоични;
– статуси при отваряне;
– движение на указател във файла.

10. Графика:
– особености на растерни изображения и вектори;
– библиотеки;
– особености на различните IDE при работа с графики.

11. Финален проект.

График на курсовете по C++ – тук.