Go to Top

3D Studio Max

е софтуер за 3D компютърна графика

LogoMAX

За какво се използва 3D Studio Max?

3D Studio Max е софтуер за 3D компютърна графика . Софтуерът работи на Windows платформа, като се използва в много индустрии, включително за компютърни игри, телевизионни реклами и архитектурно моделиране. Софтуерът се използва и за създаване на специални ефекти в киното. През последните години продукта стана изключително популярен.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в създаването на 3D визуализации, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Цел на курса:

По време на обучението вие ще бъдете въведени в интерфейса на програмата, ще можете да моделирате, да работите с материали и текстури, да боравите с осветление и да анимирате. Материала ще бъде поднесен чрез интересни и подходящи примери от мотивирани специалисти с дълъг опит в преподаването.

Мащаб на групата:

Обучението се извършва само в индивидуална форма.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 30 учебни часа.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11) заплащайки минимум първа вноска за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 490лв.
Курсът може да бъде заплатен на две вноски. Първата вноска от 300 лева се внася при записването, а втората(190 лева) при достигане на половината от предвидените часове.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

За курсът е необходимо да носите собствен компютър с инсталираният софтуер.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

 • Учебна програма за “Начинаещи”:

  1. Въведение и запознаване с интерфейса на 3Ds MAX.
  2. Подготовка на работната среда (мерни единици, gamma correction … и др. ).
  3. Общи настройки на сцената.
  4. Общо представяне на полигонното моделиране (Poly Modeling Basics).
  5. Импортиране на обекти (аранжировка, изгледи на мебели и др.) от Auto CAD.
  6. Обособяване на архитектурната част от проекта.
  7. Изграждане на някои интериорни елементи/мебели.
  8. Методи и техники за изграждане на някои по-сложни обекти.
  9.  Импортиране на съществуващи 3D обекти.
  10. Разполагане на основните и второстепенните светлини в интериорното пространство. (работа с V-ray sun/sky, Skylight portals).
  11. Работа с физическа камера „V-ray physical camera“ (разполагане и основни настройки).
  12. Текстуриране.
  13. Създаване и употреба на някои широко разпространени V-ray материали.
  14. Основни “test“ настройки на V-ray.
  15. Необходими корекции.
  16. Финални настройки и рендериране на изображение с висока резолюция.

  Срок за обучение на 3D Studio Max – 30 уч. часа
 • Учебна програма ” за напреднали”

   1. Основи на анимацията:
     - Въведение в анимацията.
    –  Ключова анимация.
   2. Процедурна анимация:
     -  Управление чрез контролери.
     -  Управление чрез параметри.
     - Връзки на параметри.
   3. Анимиране на персонажи:
     - Моделиране за анимация.
     - Скининг.
     - Ригове.
     - Character Animation Toolkit (CAT).
   4. Ефекти с частици:
     - Particle flow.
   5. Физически симулации:
    – Симулация на твърди тела.
    – Симулация на плат.
   6. Визуални ефекти:
    – Camera Tracking.
    – Фрагментация.
    – Създаване на огън и пушек.

  Срок за обучение на 3D Studio Max – 30 уч. часа

Вижте график на следващите курсове по 3D Studio Max - тук.