Go to Top

Програмиране с Python

Какво е Python?

Python e интерпретируем, обектно ориентиран език за програмиране с огромна употреба. „Python“ предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Като език, който се интерпретира, той спестява значително време при разработването на софтуер Програмите, написани на Python, са компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++. Python намира приложение в научните изследвания, изкуствения интелект, автоматизацията и още.

Цел на курса по “Програмиране на Python”:

Курсът е предназначен да ви научи да използвате Python, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Да разберете различните части на програмата и как да ги ползвате заедно. Да овладеете синтаксиса на основните функции и инструкции на езика и данните, с които работи, както и значението на вградените променливи. Да изпълнявате системни команди, да обработвате текстови файлове от всякакъв формат, да използвате основни функции на езика и въз основа на тях да се развиете и да направите функционални програми.

За кого е предназначен курсът:

Курсът може да бъде изучаван, както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 8 участника, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

Лектор:

Атанас Данаилов е водещият на  курса по “Програмиране с Python”. Повече информация за него – тук.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Хостинг план:

Безлатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Суперхостинг, чрез план – “СуперПро” .

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 64 учебни часа и е с продължителност два месеца. Занятията се провеждат два пъти в седмицата. График на следващите курсове по “Програмиране с Python”– тук.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 600 лв.
Сумата на курса, може да се заплати разсрочено на две равни вноски по 300 лева. Първата се внася при записването, а втората след първият месец от обучението.

Учебна програма по Програмиране с Python” (ниво начинаещи):

1. Introduction: interpreters, distributions, IDEs.
2. Expressions. Core types: int, long, complex, bool, float, NoneType.
3. Strings. Mutability.
4. Data structures: list, tuple, set, dict.
5. Booleans and logical operations.
6. Control structures: if, for, while, do, break, continue.
7. Functions.
8. Exceptions: raising and handling.
9. Iterators. Generators. Comprehensions.
10. Organizing code: imports, modules, packages.
11. Functional topics: decorators, lambda/map/filter/reduce.
12. OOP: Classes, encapsulation, inheritance, operator overloading.
13. Practicalities: virtualenv, linting, testing, documentation.
14. The Python process and OS services.
15. Using the filesystem.
16. Date & Time support.
17. Various formats handling.
18. Unicode topics.
19. Reflection.
20. Notable Standard Library Modules.
21. Debugging applications.
22. Async programming: asyncio.
23. Parallel programming: multiprocessing.
24. Data science basics
25. Web: Django and Flask.
26. Databases: SQLalchemy.
27. GUI: PyQt.
28. Финален тест.

*По време на обучението, ще се работи по примерни проекти, ще се дават домашни задачи, също така, курсистите, ще държат финален тест в края на курса.

График на следващите курсове по “Програмиране с Python” – тук.