Go to Top

Програмиране с Java (Beginners & Advanced)

Кратко представяне на езика за програмиране – Java:

Java е обектно ориентиран език за програмиране . На Java се разработва изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и много други. Java е един от най-популярните езици за програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Най-големите световни софтуерни корпорации като IBM, Oracle, Google и SAP базират своите решения на Java платформата и използват Java като основен език за разработка на своите продукти.

“Програмиране с Java (Begginers & Advanced)”

Цел на курса:

Задълбочено запознаване на курсистите с основите на програмирането  и възможностите които дава, програмирането с Java, както и нужните технологии за разработка на професионални Java приложения.. Предаване на достатъчно познания, за придобиване на нужната стабилна база за всеки един бъдещ програмист. По време на курса, курсистите ще изпълняват множество задачи,както групово – така и самостоятелно. Новите способности, ще спомогнат изключително за по-лесната реализация на курсистите в IT сектора. След завършване, курсиста, ще е придобил повечето знания нужни за позиции, като  Junior Java програмист или стажант.

За кого е предназначен курсът:

Курса е предназначен, както за абсолютно начинаещи в програмирането, така и за тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно професионално ниво.

Какво е необходимо за участие в курса:

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат до 3 дни преди началната дата на обучението, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „Progress”( пл. Славейков №11) заплащайки минимум първа вноска за обучението. Възможно е и заплащане по банков път.

Ползване на личен или служебен лаптоп:

Тези, които нямат възможност да ползват собствен лаптоп, трябва да заявят за това по email или телефон, за да им бъде осигурен служебен лаптоп/настолен компютър от центъра.

Мащаб на групата:

С цел по-ефективно обучение, групите  са ограничени от 4  до 8 курсиста.

Издаване на Сертификат:

Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Разбирането на поставените задачи и справянето на курсистите с тях е от изключително значение за по-добрата им реализация след обучението.

Продължителност на курса:

Курса е с обем от 120 + 100 учебни часа и ще продължи  шест месеца и половина. Занятията, ще се провеждат два пъти в седмицата след работно време от 18:30 до 21:30 часа. Делничните дни на обучението, ще бъдат обявени при сформиране на групата.

Цена и заплащане на курса:

Цена: 1 260лв.

Има възможност за разсрочено заплащане на курса, на три вноски. Първата се внася при записването(460 лв.), а втората и третата след първия и втория месец от обучението(по 400 лв.).

Учебна програма:

1.Въведение в програмирането с Java, основни принципи и структура – byte code, jvm, jre, jdk.

2.Примитивни типове данни, обекти, оператори и низове. Представяне на данни в паметта.

3.Условни конструкции : if-else, break, continue, return.

4.Въвеждане/извеждане/ на данни на стандартния вход/изход. System.out, System.err

5.Обектно ориентирано програмиране : класове и обекти, интерфейси, конструктори, методи.

7.Модификатори за достъп.

6.Аритметични операции и управление на логиката на изпълнение.

7.Графичен вход/изход/ на данни с диалогов прозорец.

8.Преобразуване на низ от цифри в числа.Форматиране на низове.

9.Структурен подход (“top-down”,”стъпка – по-стъпка”).

10.Видове цикли, основни алгоритмични постановки.while, for, do-while.

11.Алгоритми псевдокод и визуализиране. Структура за избор с повече от два варианта- switch.

12.Статични методи и клас данни, примери и добри практики в използването им.

13.Модификатор за достъп /обсег на валидност на декларации на данни/.

14.Генериране на случайни стойности.

15.Обработка на изключения(try-catch) и грешки.

16.Масиви. Приложения на масиви, списъци със стойности.

17.Стандартни потоци за вход и изход към файл.

18.Създаване на графичен интерфейс (javax.swing).

19. Разработка на примерно приложение.

20.Обектно-ориентирано програмиране 2-ра част – полиморфизъм, абстрактни класове, интерфейси и добри практики.

21. Multithreading in Java – наследяване на Thread класа, имплементиране на Runnable и запознаване с Executor.

22. Синхронизация на метод и синхронизация на блок от код.

23. Java collections framework – Set, List, Map.

24. Garbage collectors.

25. Layout managers.

26. javax.swing – запознаване със всички основни компоненти, примерни приложения.

27. Serilization & deserialization.

28. Design patterns.

29. Разработка на приложения.

Вижте график на следващите обучения по “Програмиране с Java (Begginers & Advanced)” – тук