Go to Top

Преподавателски колектив

Десислава Колева Матеева

ОКС Магистър по съобщителна техника от – Технически университет- София.

Дългогодишен преподавател по компютърни технологии в множество държавни и частни учебни заведения.

Създател на  актуални и утвърдени учебни програми, помагала, задачи за упражнения и тестове.

Изключително задълбочени познания по:

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access.

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop,  CorelDraw .


Любослав Митков Ванков

ОКС Бакалавър по информатика в СУ св. „Климент Охридски“.

Над 5 годишен опит при проектиране,разработка и тестване на софтуерни приложения, като последните 2 години е ръководител на екип.

Педагогическа правоспособност и опит в преподаване на различни възрастови групи.

Участие в редица семинари на различни теми свързани с високите технологии.

Задълбочени познания по:

Програмни езици: Java,C#,C/C++,Python

Мобилни технологии: Android,Java mobile

Уеб програмиране: HTML/HTML5, XML, JavaScript, CSS, AJAX, JSON

Бази данни:MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server 


Павел Аспарухов Миланов

Завършил с отличен профил „Компютърна техника и технологии” към НПГПТО „М.В.Ломоносов”.

Преподавател по Графичен дизайн и Adobe After Effects с над 10-годишен опит в сферата графичния и рекламния дизайн и 5 години в сферата на театралното и филмовото изкуство. Работил като графичен дизайнер в рекламна агенция, сценарист, режисьор и монтажист на няколко късометражни филма.

Познания и интереси в областта на уеб дизайна – HTML, CSS и WordPress. Сертифициран от Microsoft IT Academy за успешно преминат курс: Advanced Skills in Microsoft Office 2010.


Илиян Петев Петров

Завършил профил “Математика и информатика” към ПМГ “Иван Вазов”.

Студент бакалавър “Компютърни системи и технологии” към Технически Университет – София.

Профисионален опит като преподавател в “КСИ” Технически университет – София, както и в частни учебни центрове.

Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C, C++


Атанас Данаилов

ОКС магистър Информационни Технологии, ХТМУ София.

Професионален опит в областта на невронни мрежи към Българската академия на науките.

Използване предимно на програмния език Python.

Задълбочени познания по:

Програмни езици: Python, C++, Java и други.

Бази данни: MySQL.


Мая Иванова Жекова

ОКС Баалавър – Физика, СУ “Св. Климент Охридски”

Магистър – Квантова Електроника и Лазерна Техника

Над 4-годишен опит като преподавател в държавни и частни учебни заведения.

Програмни езици: C/C++

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw.


Теодор Колев

Повече от 15 години опит в разработката на софтуерни решения с релационни бази данни. Като още през далечната 2002-ра година е бил част от разработката на клиент-сървър система с Visual Basic 6.0 и сървър за бази данни MySQL. В този период Тео е бил на различни позиции в частта с използването на бази данни от проектант до разработчик. Дори една година е бил само и единствено SQL разработчик под MS SQL Server и MySQL.

През годините винаги в голяма част от проектите е присъствал сървър за релационни бази данни – MS SQL, MySQL, PostgreSQL и др.

През последните 9 години основния фокус е в уеб решения с инструментите на PHP, MySQL, PostgreSQL. Като консултира, проектира и разработва решения както само за базата данни, така и като цялостна софтуерна архитектура.

Уеб технологии: HTML5,CSS3,JavaScript (+jQuery)

Програмни езици: PHP, Ansi SQL, T-SQL, JavaScript, Python, VBA, XSLT, XML

CMS: WordPress, OpenCart

Релационни бази данни: MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQL lite, MS SQL


Людмила Асенова

ОКС Магистър инженер по електроника и автоматика от – Технически университет- София.

Свидетелство за професионалноквалификационна степен от-СУ- София

Над 10- годишен опит като преподавател по информационни технологии в  държавни и частни учебни заведения

Опит в преподаване на различни възрастови групи.

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

Компютърна графика и дизайн: Adobe Photoshop, CorelDraw


Христо Минков

Обучение: Софийска Математическа Гимназия с профил информатика

Участия в алгоритмични състезания и школи по информатика.

Програмни езици: Java SE/EE, C/C++, C#

Мобилни технологии: Android

Уеб програмиране: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP7

Бази данни: Oracle RDBMS (PL/SQL), MySQL, MS SQL Server


Хабибе  Еминова

Магистър – Компютърен инженер – ТУ  Габрово – 2006 г.

ОКС Бакалавър - Компютърен инженер – ТУ  Габрово -2005г

През 2009 година записва докторантура  в  ХТМУ – гр.София  катедра – АП.

От 2009 – 2014 води дисциплината – Система база данни .

През периода 2014 – 2015  - работи като асистент към катедра АП – ХТМУ – гр.София . Над 10 години стаж в частния сектор като програмист на софтуерни приложения  и поддържане, разработване и дизайн на база данни.

База данни: MS SQL SERVER 2005/2014, MY SQL, Oracle RDBMS (PL/SQL), ArcGIS Desktop

Програмни езици:  Java, C#, JavaScript, XML, Visual Basic, Delphi 6

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access.


kurs po perl

Емил Емануилов

Eксперт Perl програмист на свободна практика с повече от 16 години опит в разработване на уеб базиран софтуер.

Специалист в следните области:
* Изграждане на уеб сайтове за електронна търговия, аукционни, социални мрежови уеб сайтове и портали.
* Планиране, създаване и управление на MySQL, PostgreSQL или NoSQL бази данни.
* Oтстраняване на грешки в програма, оптимизиране, бенчмаркинг и тестване на код за сигурност и ефективност.
* Системна администрация на Linux машини, стартиране, настройка и поддържане на уеб сървъри Apache и Nginx, както и настройка и интегриране с Perl на сървъри за бази данни MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB, SQLite
* MVC технологични платформи за разработка на Perl приложения – Catalyst, Mojolicious и Dancer
* Други програмни езици: С, Python, Javascript, Bash scripting
* HTML5, CSS3, XML

OKC Магистър по икономика – УНСС София


Мартин Маринов

Работи като:
.Net Developer, SharePoint Application Developer, JavaScript Developer, Developer Lead

Образование, Сертификация, Квалификация:

Microsoft C# Certified Developer, Microsoft Certified Professional, Telerik JavaScript Certified Developer

Завършил:
ОКС Бакалавър Информационнo брокерство в УниБИТ
Telerik Software Academy

5+ години опит в програмирането
Участник в събития на различни теми свързавни с програмиране и софтуерни технологии.
Привърженик на: Споделяне на знания, Качествен програмен код, Принципи на софтуерното инженерство, Open Source

Програмни езици: C#, JavaScript, PHP, HTML5, CSS3, XML, XAML

Технологии:  ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, SharePoint 2010-2013, JavaScript Libraries, ORMs

Бази Данни:   MSSQL Server, MySQL


Ива Емилова Попова

Магистър-инженер по Компютърни системи и технологии, ТУ-София.

Повече от 7 години опит като професионален Уеб програмист в утвърдени IT компании, някои от които са Store.bgComptelInternet Securities и Datamax. Има опит като старши Уеб разработчик и ръководител на софтуерен екип.

През последните 2 години работи като консултант и програмист на свободна практика в сферата на Семантичния Уеб, което и позволя всеобхватно да прилага, използва и обогатява уменията си в най-модерните аспекти на Уеб Технологиите.

Преподавателската дейност на Ива започва през 2004г., когато започва и обучението си като докторант по “Системи с Изкуствен Интелект” (профил: Семантични търсещи системи) към ТУ-София. Повече от 7 години води дисциплините “Програмиране в Интернет”“Програмни езици”“Изкуствен интелект и експертни системи” като асистент към ТУ-София и други висши учебни заведения.

Обича да споделя и обогатява знанията си не само с колеги-програмисти, но и с хора неизкушени доскоро в тази област. Твърдо вярва, че програмирането, в частност – Уеб Технологиите, са за всеки и трябва да бъдат разбираеми за всеки.

Уеб Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (+jQuery, AngularJS, Bootsrtap, Node.js,…)

Бази Данни: MySQL, MongoDB, Berkeley DB

Програмни езици: Perl, Python, C++


Димитринка Вълкова

ОКС Магистър от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София

Дългогодишен професионален опит като консултант на свободна практика към фирми и организации с разнообразен предмет на дейност относно решения с MS Excel и автоматизиране работата с VBA (Visual Basic for Applications).

Като лектор с 10+ годишен опит разработва специализирани и конкретно насочени учебни програми, в които включва реални примери от практиката, презентации, помощни материали и тестове, свързани с „Бизнес приложения и анализи с MS Excel” и VBA за MS Excel.

Програмни езици: VBA (Visual Basic for Applications).

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.


Стойчо Ганев 

Понастоящем заемам длъжността Старши системен и мрежов администратор в Datamax Holding (ePay, Easypay, InfoNotary).

10+ години опит с Linux и Linux-базирани дистрибуции (Gentoo, OpenSuSE, Debian, Ubuntu, CentOS).
6+ години професионален опит с инсталиране, администриране и поддръжка на Linux-базирани сървъри.
- Задълбочени познания и опит в дизайна и изграждането на корпоративни мрежи, базирани на Linux (firewall, routing, VPN, VLANs…)
- инсталиране и администриране на корпоративни мейл сървъри, предоставяне на споделен мейл хостинг;
- web-хостинг: Apache, nginx, PHP, Perl (mod_perl), Rubi (passenger);
- конфигуриране на DHCP сървъри (fail-over DHCP);
- системи за управление на бази-данни MySQL, PostgreSQL;
- изграждане и имплементиране на надеждни backup решения за архивиране и възстановяване на данни;
- опит с инсталирането и управлението на виртуални машини под Linux (KVM, libvirt, XEN);
- изграждане на файлови и принт сървъри (samba) под Linux, предоставящи мрежови услуги на Windows PC-та и конфигуриране на мрежови масиви за съхранение на данни (NFS, iSCSI);
- software and hardware RAID storage devices, LVM, DRBD;
- администриране и конфигуриране на DNS сървъри (BIND) и предоставяне на DNS хостинг услуги, управление на домейни;
Педагогическа практика като преподавател по английски език.


Емил Кожухаров е специалист в графичния дизайн. Работи 20 години за клиенти като Nestle, Kraft foods, Домейн Бойар, Oracle, Sony, Eurobet, Софарма, Labor Records и др. Обработва фотографски изображения за изложби и рекламни продукти. Големият му опит като графичен дизайнер го прави ценен преподавател както в теорията, така и в практичното приложение на продуктите на Adobe и Coreldraw.

Програми за обучение: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Coreldraw


Инж. Таня Христова Томова

Образование: ВМЕИ-Габрово, машинен инженер, специалност „Хидравлика и пневматика”.

Втора обществена специалност: Преподавател по техническите дисциплини в средните училища, ВМЕИ-гр.Габрово Факултет за обществени професии Катедра ПЕДАГОГИКА

СУ-ДИУУ гр. София: Втора професионално-квалификационна степен.

Опит: Дългогодишен преподавател по технически дисциплини в ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” гр.Белене.

Работила на длъжността конструктор с програми SolidWorks И AutoCAD.


Елизавета Каснакова

Студент бакалавър “Компютърни системи и технологии” към Технически Университет – София. Завършила Софтуерната Академия на Телерик в направление Разработка на мобилни приложения.

Профисионален опит като преподавател в “КСИ” Технически университет – София. Едногодишен опит като програмист във фирма.

Програмни езици: Java, C#, JavaScript

Бази данни: MS SQL Server, MySQL


Надежда Витанова

Над 3 годишен опит в тестването на софтуер.

От 2 години е ръководител на екип от софтуер тест специалисти.

Има опит в работата по международни проекти.

Магистър по “Застраховане и социално дело” към УНСС – София

Сертификати:

ISTQB® Foundation level; ITIL® Foundation certification; Test Automation foundation course – Selenium, WebDriver, SoapUI, jMeter; Scrum


Диана Иванова

Над 2 години опит в областта на уеб разработването и поддръжката на уеб базирани приложения.

От 1 година е ръководител на екип от техници в хостинг компания. Настоящ старши техник поддръжка на уеб системи.

Завършила с отличен профил “Компютърна Графика” в Национална Професионална Гимназия по Полиграфия и Фотография. Студент бакалавър “Компютърни Системи и Технологии” към Технически Университет София.

Програмни езици: 

PHP7, HTML5, CSS3, JavaScript

CMS:

WordPress, Joomla, Prestashop, Magento 1.9, Magento 2.0

Компютърна графика:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Muse, Flash Animation


Ангел Ботев

Завършил „ Природо-математически“  профил  към СОУ „ Братя Каназиреви“ .

Студент бакалавър “Компютърни системи и технологии” към Технически Университет – София.

Профисионален опит като преподавател в ПГ по КТС – Правец

Интереси и задълбочени познания към следните компютърни езици: Java, C


Светослав Чонков

ОКС – бакалавър по “Информатика” и магистър по “Софтуерни Технологии” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Задълбочени познания и интереси в различни програмни езици и технологии:

Програмни езици: C#, С++, Java, PHP, HTML5, CSS3, XML

Технологии: ASP.NET MVC, JavaScript Libraries

Бази данни:MySQL,  MS SQL Server, MongoDBИван Радев

Образование : Магистър-инженер по Електроника, ТУ-София

Работи като : Системен архитект

Опит: 14 години в ИТ сферата като системен архитект, ръководител на екип, програмист и системен администратор
8 години професионален опит с Linux

Умения:
ОС администрация – Gentoo, Debian, Red Hat, Windows
Програмни езици – C/C++,.NET ,HTML ,XML ,CSS
Скриптови езици – Bash, Python
Мрежови технологии – TCP/IP, OSI, DHCP, NAT, NTP, DNS, SNMP, VLAN, EIGRP, OSPF, Cisco IOS, ACL, IPS/IDS, Firewall
Информационна сигурност – ISO27000
Бази данни – PostgreSQL, MySQL
Виртуализация – VMware, VirtualBox, KVM

Сертификати : LPIC-2, LPIC-1, CCNA, Comptia Security+, IRCA Information Security Management System Auditor


Румяна Игнатова

Магистър по Информатика от СУ”Св.Климент Охридски”, специализирала “Информационни системи”.

Работила като Програмист, в сферата на обучението и като системен и мрежови администратор.

Последните 20 години посветила на изграждането на широкоспекърна, бърза и надеждна мрежа в България с пълен високоскоростен достъп до Глобалната мрежа Internet. Приемайки това като лична мисия достига до позиция Директор “Управление на мрежата ” в един от най-големите Интернет доставчици  у нас.
Понастоящем е Технически Мениджър на фирма, занимаваща се с софтуерна и хардуерна поддръжка на корпоративни сървъри, мрежи и компютърни системи; разработка, дизайн, инсталация и управление на цялостни решения за бизнеса.

По време на тези процеси добива опит със следните технологии:

Computer Systems:    RISC platforms (SUN SPARC, HP), VAX and PCs, Cisco Routers and Switches, Juniper routers
Operating Environment:     UNIX (Linux – Slackware, Debian, Ubuntu, Knoppix; BSDI, Solaris, Free BSD), MS DOS, MS Windows, NT, VAX/VMS, X Window System
Network Environment and routing Protocols:       BGP, OSPF, MPLS, TCP/IP, Novell IPX/SPX, DECNET, NetBEUI
Professional Software:       VAX/VMS Mail Exchanger, Qmail, Exim, BIND DNS server, FTP server, Apache/nginx WWW servers, Squid Proxy server, Radius, Tacacs+ access server, DHCP. MySQL, Samba, KVM

Additional Software:   MS Office, SQL, Internet Client Software
Programming Languages:  Perl, C, C++, Prolog, Lisp, Pascal, FORTRAN 77, PL/1, CGI scripts


Ивайло Митков Стоилов

Студент по компютърни науки във  Факултет по математика и информатика към Софийски университет Св. Клиенти Охридски. Завършил Софийска математическа гимназия. Стаж като програмист във фирма. Разработка на приложения с Java Smart Card Technology. Състезател по програмиране. Разработка на най-различни проекти и информационни системи на Java , C/C++

Програмни езици:  Java , C/C++


Антония Александрова

Образование – магистър по изкуствознание (Киевски технологичен институт за лека промишленост ), бакалавър – продуктов и интериорен дизайн.

Работа като графичен дизайнер 8 години.

Работа като интериорен дизайнер 10 години . В момента работя като интериорен дизайнер на свободна практика. Уеб сайт www.interiordesigntxt.com

Работа с програми: 3D Max, AutoCAD, CorelDraw, InDesign, Photoshop


Петър Йорданов

Петър Йорданов има дългогодишен опит в автоматизирането на  UI, API и  Mobile тестове.

Работил е основно в проекти с Java, и .Net среди за  Финансови, Застахователни, CRM и E-

commerce продукти. Участва активно в изграждането на архитектурата за автоматизирано

тестване за една от най-големите застрахователни компании в UK – Hiscox, както и в менторството

на новопостъпили инжинери по автоматизация .

В момента е Senior Automation QA в британската компания Xoomworks.


Огняна Байкова

Магистър по Организационна психология,  Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Магистър по Физика, ШУ „Константин Преславски“.

Педагогическа правоспособност,  много допълнителни квалификации и специализации.

Повече от  17 години  опит като преподавател.  Дългогодишен опит  в областта на МЛМ.

Познания и интереси в областта на:  Обучение, мотивация  и развитие на персонала; Коучинг; Организационна и трудова психология; Организационна диагностика и консултиране; Социална психология; Астрономия; Физика.


Светлана Георгиева Пройчева

ОКС – бакалавър по “Компютърни системи и технологии” от Технически университет – София.

ОКС – магистър по “Съвременни образователни технологии” от Софийски университет  ”Св. Климент Охридски”.

Учителска правоспособност по информатика и информационни технологии.

Професионален опит, като преподавател в “КСТ” – ТУ-София, както и много други държавни и частни учебни центрове.

Изключителни познания по следните софтуерни технологии:

Езици за уеб програмиране:

HTML, CSS, JavaScript

Програмни езици:

Java, C#, C++, Visual Basic, Pascal


Антон Свиленов Андонов

ОКС Бакалавър по Бизнес Администрация, специализация Маркетинг в „Нов Български Университет“.

Дългогодишен опит с различни уеб технологии и онлайн маркетинг. Разработване на различни маркетингови планове и изпълнението им.

Оптимизиране на страници за търсещи машини (SEO).

Разработка на множествоVBA приложения и автоматизации в MS Excel.

Езици за уеб програмиране:

HTML/CSS

Програмни езици:

VBA


 Ивайло Иванов Искренов

Магистър “Инженерен Дизайн” – Лесотехнически Университет- гр.София.

Удостоверение за професионална квалификация по компютърна графика.

AutoCAD”.

Удостоверение за професионална квалификация по триизмерна графика и

визуализация „3d Studio MAX”.

Добър педагог и практик.


Константин Дафинов Доганов

Магистър по Архитектура в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия  – УАСГ

4 години опит в изготвяне на архитектурни чертежи в идеен до технически етап, конструктивни детайли, 3D визуализации.

3- години преподавателски опит по следните програми:

  • CAD: AutoCAD 2D&3D, ArchiCAD, Revit Architecture,
  • 3D Design: 3DsMax, Maya, Mudbox, Rhinoceros, SketchUp,
  • Render Engine: V-ray, Mental Ray
  • Postproduction:  Photoshop, Illustrator, After Effects,

Публикации:

ФантАstika 2012 –  алманах за фантастика и бъдеще

Ел. списание DeZone

Проекти:

Доброволческа Архитектурна работилница “За Нашите Деца”

Уъркшопи:

ISWinT 2012 – Photography

Изложби:

Ceresit Art Competition 2006

Positive-Negative 2010

International VELUX Award  2010

Новата София 2012

eVolo  Skyscraper Competition 2013


Александър Александров

Доктор по информатика и компютърни науки, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към БАН.
Над 12 годишен опит като консултант в областта на Quality Assurance за водещи компании от Израел, USA и UK.
Експертни знания в областта на Automation testing , JAVA OOP и информационната сигурност.
Работи като Senior Test Automation Engineer – BET365 Group UK.

Сертификати:
ISTQB certification
HP Quality Center
ISO 27001 ISMS – Lead Auditor

Членство:
International Software Quality Institute (ISQI)
Information Security IT governance (ISACA)
Java Developer Connection (JDC)
IEEE – individual membership