Go to Top

“Начална компютърна грамотност”

Начална компютърна грамотност ( Windows, Internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint )

Продължителност на обучението  – 45 учебни часа

Допълнителна информация относно курса по „Начална компютърна грамотност“ тук.

Следващите начални дати са:

15-ти септември 2018 г. (съботно-неделна форма на обучение от 08:15 до 10:15 часа, което са 3 учебни часа с включена почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 10-ти ноември 2018г.

15-ти септември 2018 г. (съботно-неделна форма на обучение от 14:00 до 16:00 часа, което са 3 учебни часа с включена почивка). Занятията, ще се провеждат всяка събота и неделя. Край на курса: 10-ти ноември 2018г.

По време на септемврийските празници няма да се провеждат занятия!

Допълнителни условия:

  •  Записването се извършва предварително на място в образователния център или по банков път. При заплащане по банков път, моля погледнете банковата сметка по-долу.
  •  Сумата на курса, може да се заплати, цялата, както и разсрочено на две равни вноски. Половината при записване, другата половина до края на първия месец от обучението.
  •  За всеки курсист е осигурен компютър. Позволено е на тези курсисти, които желаят да се обучават на свой компютър да го носят в учебния център. За нуждите на курса залата е оборудвана с мултимедиен проектор.
  •  Предоставят се учебни материали на всеки курсист в първия ден от обучението (безплатно).
  •  Курсистите носят със себе си задължително – тетрадка и химикал. Желателно e курсистите да бъдат в учебния  център поне 10 минути преди започване на занятието.
  •  В края на курса се държи тест, минаването на който е основание за издаване на Сертификат.
  •  Бонус: При записване на следващ курс в образователен център „Progress” курсиста ползва 10% отстъпка.

Записване по банков път:

Номер на банкова сметка:
IBAN:BG49CECB979010E2257300
BIC:CECBBGSF
Основание за плащане: компютърно обучение по  “Начална компютърна грамотност”.

След, като извършите превода е нужно да ни уведомите на email:office@progressbg.net. Може да оставите данните на фирмата си в случай, че искате да ви се издаде фактура.